SEIF SEIF agus Tobac SEIF In Cúirteanna athruithe cognaíoch Antiretrovirals CD4 Cad é CD4

Cad is cúis le básanna i measc daoine le VEID i San Francisco?

Olc ina bunúsach ...
Ní fheiceann duine ach an-neamhchiontach an ciniceas atá ag an fhear seo (???) ...
Nóta an Aistritheora: Cad a tharlaíonn, Is é an dath seo mo bhreathnóireacht sa stíl: “Tá sé seo feicthe agam nó cónaí orm”! Ní dhearna mé aon rud a ghortú ach domsa.

Cad is cúis le básanna i measc daoine atá dearfach i VEID i San Francisco?

 • Nach bhfuil Laghdú ar Rátaí mortlaíochta do Dhaoine le VEID i San Francisco Ó 2013
 • D'athbhreithnigh taighdeoirí taifid mhíochaine ar chúiseanna báis i measc daoine le VEID
 • De thoradh ar ailse agus ar ródháileog nach mbaineann le VEID, tá codán méadaitheach na mbásanna ann.
Le blianta fada anuas, tá an paindéim VEID tar éis buaileadh San Francisco go dona. Mar thoradh air sin, is minic a bhí sé ar thús cadhnaíochta samhlacha a oiriúnú chun cúram agus cóireáil a bhaineann le VEID a sholáthar. Is iondúil go dtarlaíonn an paindéim VEID i San Francisco i gcathracha eile i dtíortha ardioncaim, mar sin is fiú aird a thabhairt ar threochtaí a bhaineann le VEID sa chathair. In 2013, d'iarr cuibhreannas eagraíochtaí agus saoránach “Dul chun nialais - San Francisco” céim amach. Is iad a spriocanna ná básanna a bhaineann le VEID a laghdú go suntasach, ionfhabhtuithe nua agus stiogma a bhaineann le VEID. Tá a lán dul chun cinn déanta ag an gcathair ó 2013, leis Laghdú 44 ar ionfhabhtuithe nua VEID agus laghdú 25% ar bhásanna a bhaineann le VEID. Mar sin féin, fuair eolaithe in Ollscoil California San Francisco (UCSF) amach nár athraigh an ráta mortlaíochta foriomlán arna choigeartú ag aois idir [daoine seropositive]"Ón 2013. Is dóigh leo go bhfuil líon mór na mbásanna sa ré reatha tagtha chun cinn de bharr deacrachtaí ailse nach mbaineann le VEID agus úsáid substaintí áineasa.

An staidéar

Chun tuiscint níos fearr a fháil ar na fadhbanna bunúsacha a bhaineann le bás daoine atá dearfach ó thaobh VEID de, rinne eolaithe UCSF athbhreithniú agus comparáid idir an fhaisnéis sláinte agus socheacnamaíoch idir an 2016 Iúil agus an 2017 Bealtaine idir an dá ghrúpa daoine seo a leanas:

Daoine

 • 48 VEID-deimhneach a fuair bás
 • 108 Daoine atá VEID-Dhearfach Cé nár Die
Ar an meán, bhí rannpháirtithe a fuair bás le VEID ar feadh na mblianta 20 agus bhí a gcomhaireamh CD4 + roimh bhás 400 cealla / mm3. San iomlán, ba fir iad 90% de na rannpháirtithe agus ba mhná iad 10%.

Torthaí - Cúiseanna Báis

Seo a leanas cúiseanna aitheanta an bháis:
 • Galair a bhaineann le HIV - 27% (Tá sé níos lú…)
 • Ailse Neamh-SEIF - 15%
 • Úsáid ródháileoige / substaintí - 15%
 • Galair Chardashoithíoch - 10%
 • Tráma / Timpiste - 4%
 • Féinmharú - 4%
 • Galar ae heipitíteas B nó C - 4%
 • Galair ae eile - 4%
 • Ionfhabhtuithe Neamh-SEIF - 4%
 • Galar scamhógach ainsealach bacúil - 2%
 • Galar Duáin - 2%

Déan comparáid agus codarsnacht

Rinne eolaithe comparáid idir a lán fachtóirí idir an dá ghrúpa rannpháirtithe agus fuarthas amach go raibh na fachtóirí seo a leanas níos dóchúla i measc daoine a fuair bás:
 • Easpa dídine (fadhb an-tromchúiseach atá ar eolas agam go dlúth agus ar feadh tréimhse níos faide ná mar a d'fhéadfaí a rá “ciallmhar”).
 • Úsáid drugaí a instealladh i ndaoine gan dídean anuraidh,
 • Ag stopadh ART anuraidh (“Can" Sin mise ag caint leat)
 • Gan comhpháirtí a bheith agat nó a bheith singil.

Súil níos géire

Chomh maith leis sin, rinne eolaithe athbhreithniú críochnúil ar “imthosca a d'fhéadfadh a chuir le bás” i measc rannpháirtithe. Fuair ​​siad amach gur mór-ranníocóirí iad na tosca seo a leanas:
 • Úsáid substaintí
 • Tinneas meabhrach (dúlagar, mar shampla)
 • Daoine gan dídean.

Idirghabhálacha riachtanacha

Bunaithe ar a n-anailís, mhol eolaithe idirghabhálacha ar na téamaí seo a leanas chun básanna i measc daoine atá i mbaol VEID i San Francisco a laghdú:
 • Tacú le Tithíocht -
Mar gheall ar an tsamhail tí a chuir mé isteach sna deich mbliana 90, roghnaigh mé filleadh ar na sráideanna agus thiocfadh liom leathanaigh, leathanaigh, leathanaigh agus leathanaigh a thabhairt isteach… Agus déarfainn go bhfaca mé an diabhal i dteach Dé… Cé go bhfuil clár tithíochta tacúil sa chathair, thug eolaithe faoi deara go bhfuil an "soláthar tithíochta an-teoranta fós." Spreag siad idirghabháil sa todhchaí a chuir le chéile infheistíocht i dtithíocht tacaíochta le bainistíocht cásanna.

Tomhaltas Tobac

O Is iomaí gortú a bhaineann le caitheamh tobac, lena n-áirítear baol méadaithe ailse éagsúla. Fuair ​​taighde amach go bhfuil rátaí caitheamh tobac i measc daoine atá dearfach i VEID níos airde ná na rátaí tobac i measc daoine VEID-diúltacha. Luaigh eolaithe an gá le cláir scoir tobac.

Hearóin agus opioids eile

A Tá baint ag instealladh drugaí sráide le go leor damáiste. Spreagann eolaithe infhaighteacht clár cóireála do dhaoine le neamhord úsáide opioid. Fuarthas an chóireáil seo i staidéir eile chun básanna a laghdú agus chun torthaí a bhaineann le VEID a fheabhsú, amhail rannpháirtíocht i gcúram, conquest agus cothabháil faoi chois víreasach.

Spreagthaí

Dar le heolaithe, tá “spreagthaigh (cóicín, methamphetamine)“ ag méadú ”i measc fear aerach, déghnéasach agus fir eile a bhfuil gnéas acu le fir i San Francisco. Spreag siad, tar éis taighde, cuardach idirghabhálacha éifeachtacha chun neamhord úsáide spreagúil a chóireáil.

Neamhord bipolar agus scitsifréine

Fuair ​​eolaithe gur chuir tinneas meabhrach le “cúinsí báis i níos mó ná aon trian de [rannpháirtithe]”. Dúirt siad go bhfuil scitsifréine agus d’fhéadfadh go raibh neamhord bipolar tar éis roinnt rannpháirtithe a bheith níos leochailí (mar idé-eolaíocht féinmharaithe) Úsáid substaintí, agus is dócha gur laghdaigh sé seo an chaoi a gcloíonn siad le hAEAL. Thug siad faoi deara i measc daoine VEID-dhiúltacha a bhfuil scitsifréine acu, go sáraíonn bás ó úsáid substainte féinmharú trína rannchuidiú le ró-bhásmhaireacht. "

Tacaíocht shóisialta

Tá an baol báis méadaithe ag daoine singil agus neamhphósta i measc daoine VEID-diúltacha. “Is féidir le seirbhísí tacaíochta sóisialta a bheith ina gcónaí ina n-aonar, go háirithe daoine scothaosta [daoine a bhfuil VEID acu], agus d'fhéadfaidís a bheith thíos leis na hiarmhairtí a bhaineann le dálaí géadaracha níos mó," a dúirt siad. cosúil le titim agus fadhbanna cognaíocha gan tacaíocht bhreise. ” Chaill m'athair - RIP - a shaol mar thoradh ar chomharbas "tubaistí cliniciúla cosúil lena tharraingt siar ó theiripe fhisiciúil" tar éis titim. An bhfuair sé bás ón titim? Níl. Ach shocraigh an titim treo a shaoil ​​bunaithe ar a bhealach le bheith, maireachtáil, féachaint ar an saol agus, dar liom, an easpa eolais atá aige (ní raibh suim aige riamh san Idirlíon). téann rud amháin go ceann eile….

Tréigean cúraim maidir le HIV -Chiquinha - !!!

Dúirt eolaithe go bhfuil “coinneáil [daoine VEID-dearfacha] ar EALAÍN fós ina dhúshlán sna Stáit Aontaithe, go háirithe i ndaonraí a bhfuil droch-thinneas meabhrach orthu, dúshláin úsáide substainte agus éagobhsaíocht tithíochta, agus straitéisí nua ag teastáil. Is féidir le hinfheistíocht leanúnach i gcláir ath-rannpháirtíochta [EALA] mar chlár How to Zero i San Francisco, go háirithe do dhaoine atá ar iarraidh nó ar iarraidh ceapacháin chúraim phríomhúil, feabhas a chur ar mharthanas EALA sa daonra seo. "

Cuimhnigh

An staidéar reatha tá sé neamhfhoirfe sa dearadh; bhí sampla measartha beag daoine ann freisin. Mar sin féin, tá céimeanna glactha ag eolaithe chun an poitéinseal a bhaineann le conclúidí claonta a tharraingt siar agus na sonraí á n-anailísiú. Tá torthaí an staidéir seo an-tábhachtach mar, mar a tugadh faoi deara, go bhfuil saincheisteanna cosúil le cinn San San Francisco ag tarlú i gcathracha eile i dtíortha ardioncaim.

Chun na todhchaí

Rinne na heolaithe an ráiteas seo a leanas atá dírithe ar réiteach: “Chomh maith le hinfheistíocht leanúnach in idirghabhálacha leighis, cur i bhfeidhm seirbhísí sóisialta cuimsitheacha a bhfuil éifeachtúlacht aitheanta acu, mar thithíocht thacúil, úsáid substaintí agus cóireáil meabhairshláinte, agus infheistíocht i bhforbairt straitéisí nua, beidh sé riachtanach básanna coisctheacha a laghdú go mór. ”- Aistrithe ag Claudio Souza ón mbunleagan isteach Cad is cúis le básanna i measc daoine atá dearfach i VEID i San Francisco? De Sean R. Hosein Tá sé áisiúil an téacs seo a thabhairt do na daoine a chuir claontacht sóisialach i ngach rud, rud a bhí mar thoradh ar gheilleagar maith in acmhainní airgeadais a raibh baint dhíreach aige leis an gcóireáil le Antiretrovirals. Tá an staidéar seo agam ar Blag, tá sé thart ar 2001 / 2002 agus tá sé deacair teacht air. Tá níos mó ná ceithre mhíle téacs ann. Agus is sóid líomóide í chun roinnt rudaí a fháil anseo!
Is deacair rud éigin a fháil anseo i gcásanna áirithe. Sa mhéid seo ní cuimhin liom go maith an téacs ná a theideal. Ní fhéadfainn a shamhlú riamh gur ghá dom é a thabhairt chuig súile gach duine.
Agus tá, tá sé níos saoire caitheamh leis (tá sé daor, mar a dúirt tú), agus ní bheadh ​​sé ciallmhar beagnach aon mhilliún duine a dhúnadh agus níos mó a chaitheamh fós air ná mar a dhéanfá gan iad a mharú. cosúil le cinedhíothú in ainm Dé! Drochphoiblíocht do Dhia agus, dar liom, tá sé tuirseach de! Claudio Souza (dath fíona é)

Más gá duit labhairt agus mura raibh tú in ann mise nó Beto Volpe a aimsiú, is rogha i bhfad níos cothroime é seo, Beto, is féidir leat do theachtaireacht a sheoladh freisin. B'fhéidir gur féidir liom tamall a thógáil. Seiceáilim na teachtaireachtaí ag meánlae, go gairid ina dhiaidh sin, i ndáiríre, ag 20:00.
Tá sé ag éirí níos deacra agus níos deacra dom, an rud iomlán seo, a chlóscríobh.
Agus deireadh mé go dteastaíonn eatramh idir mír amháin agus mír eile.

Ach bí cinnte de rud amháin a d’fhoghlaim mé:

Réitíonn am agus foighne gach rud díreach!
----------------------------Príobháideacht Nuair a sheolann tú an teachtaireacht seo tá tú intuigthe gur léigh tú agus gur ghlac tú lenár bpolasaithe príobháideachais agus bainistíochta sonraí. [/ glacadh]

Moltaí léitheoireachta

Dia duit! Baineann do thuairim i gcónaí. tá rud éigin le rá agat? Tá sé anseo! Aon cheisteanna? Is féidir linn tosú anseo!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Déanann Automattic, Wordpress agus Soropositivo.Org, agus mé, gach cumhacht atá againn maidir le do phríobháideacht. Agus táimid ag feabhsú, ag feabhsú, ag tástáil agus ag cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua cosanta sonraí i gcónaí. Tá do shonraí á gcosaint, agus oibrím, Claudio Souza, ar an mblag seo 18 uair an chloig nó lá chun slándáil do chuid faisnéise a chinntiú i measc a lán rudaí eile, ós rud é go bhfuil a fhios agam na himpleachtaí agus na deacrachtaí a bhaineann le foilseacháin roimhe seo agus le foilseacháin malartaithe. Glacaim le Polasaí Príobháideachta Soropositivo.Org Eolas Ár mBeartas Príobháideachais

An gá duit comhrá a dhéanamh? Déanaim iarracht a bheith anseo ag an am a thaispeáin mé. Murar féidir liom freagra a thabhairt, bhí sé mar nach raibh mé in ann é a dhéanamh. Rud amháin is féidir leat a bheith cinnte de. Mé i gcónaí ag freagairt
%d Bhlagadóirí mar seo: