Airteagail, Aistriúcháin agus Eagráin

An Staidéar PÁIRTITHE agus a Thorthaí Deiridh

Staidéar PÁIRTITHE
Coiscíní ildaite scoite amach ar chúlra bán

Réamhrá

Ag obair ar thaighde sa tsaotharlann
Bhí an obair sperio. Tá an togra ina dhiaidh sin tromchúiseach. Ní dhéanfainn a rá le duine ar bith: Hey, vams gnéis gan choiscín, ní féidir a thuar go ceann deich mbliana. Tá a lán freagrachta i mo chuid gruaige
Tháinig an fhianaise tosaigh ar nasc láidir idir ualach víreasach VEID comhpháirtí VEID-deimhneach agus an riosca tarchuir chuig comhpháirtí VEID-diúltach ó staidéir bhreathnóireachta i lánúineacha heitrighnéasacha serodifferent. Chuir staidéar HPTN 052 fianaise ar fáil ó staidéar randamach ar an riosca go dtarchuirfear VEID i gcomhthéacs teiripe víreasach antiretroviral (ART) i lánúineacha heitrighnéasacha, a thuairiscigh laghdú 96% ar tharchur nasctha i lánúineacha a ainmníodh le haghaidh roimh am (láithreach) ) EALAÍN i gcomparáid le lánúineacha a shanntar do theiripe déanach. Léirigh an mhonatóireacht leanúnach ag HPTN 052 ó 2011 go 2016, tar éis tairiscint EALA ó na rannpháirtithe go léir, go raibh an éifeacht EALAÍ marthanach; áfach, ní raibh ach 2% de na lánúineacha fir a raibh gnéas acu le fir (MSM). Bhí úsáid coiscíní féintuairiscithe ard freisin; thuairiscigh rannpháirtithe nár úsáid siad coiscíní ar feadh iomlán ach 63 · 4 bliana leantach. Chun athbhreithniú a dhéanamh ar fhianaise roimhe seo ar éifeacht na teiripe antiretroviral (ART) ar an riosca go dtarchuirfear VEID, chuardaigh muid PubMed le haghaidh alt a foilsíodh i mBéarla ón 1 Eanáir, 2000 go dtí an 7 Samhain, 2018 ag úsáid MeSH. téarmaí "ionfhabhtú VEID" agus "tarchur" agus "teiripe antiretroviral" nó "EALAÍN" agus "fir a mbíonn gnéas acu le fir" nó "aerach nó heitrighnéasach" nó "serodiscordant" nó "serodifferent". Chuir staidéir roimhe seo, lena n-áirítear triail rialaithe randamach agus roinnt staidéar breathnóireachta, meastacháin ar fáil maidir leis an mbaol go dtarchuirfear VEID trí chaidreamh collaí i gcomhthéacs ARV forlíontach víreasach. Bhí an chuid is mó den fhianaise i lánúineacha heitrighnéasacha serodifferent agus tuairiscíodh leibhéil éagsúla úsáide coiscín i go leor staidéir.

An staidéar PÁIRTITHE agus an staidéar Opposites Attract

Soláthraíodh fianaise éigin ar an riosca tarchuir i bhfir aeracha sa chéad chéim den staidéar PARTNER agus sa staidéar Opposites Attract, ach ní leor obair leantach sna staidéir seo chun uasteorainn shuntasach riosca a eisiamh timpeall na meastachán ar an staidéar tarchurtha nialais i fir aeracha. Líonann an dara céim den staidéar PARTNER an bhearna sa bhonn fianaise le haghaidh an riosca go dtarlóidh tarchur VEID i lánúineacha homaighnéasacha neamhshnáitheacha ina bhfuil ARV víris shuaimhneach ag fáil agus nach n-úsáidtear coiscíní. Ag deireadh na hoibre leantacha, tharla 15 ionfhabhtú VEID nua le linn dhá bhliain incháilithe leantach, ach ní raibh aon cheann díobh nasctha go fírinneach ó thaobh an fholaitinigh de. Dá bhrí sin, bhí an ráta tarchurtha VEID le linn na péire blianta incháilithe náid, in ainneoin 76.000 tuairisc ar ghnéas anal gan choiscín, le huasteorainn íseal de 95% CI de 0.23 in aghaidh an 100 péirí bliain leantach. Soláthraíonn ár dtorthaí leibhéal fianaise maidir le cosc ​​víreasach agus an baol go dtarchuirfidh VEID trí ghnéas gan choiscín d'fhir aeracha, cosúil leis an méid atá tuairiscithe cheana féin do lánúineacha heitrighnéasacha.

Impleachtaí na fianaise uile atá ar fáil

Is fadhb thromchúiseach é SEIF
Is cuid de mo shaol é go leor snáthaidí mar seo. Tá an oiread sin ann. Feicfidh tú, más mian leat a chur ina luí orm go bhfuil sé fiúntach baint a bheith agat le coiscín toisc nach féidir é a thuar, go dtuigeann tú, ag brath ar an gcaoi ar féidir leis an Roinn Sláinte an cógas a theastaíonn uaim a fháil roimh chodladh , mar a bhí inné, glacaim le (tóg) ceithre instealladh frith-théachtach. Smaoinigh. Níl tú cinnte cad é do phictiúr sláinte, i réimse an luchtaithe géinití. Fuair ​​mé ón taobh máthar na fadhbanna haemaiteolaíocha agus soithíocha ar féidir leat a shamhlú, agus mar sin idir 2005 agus 2012 bhí dhá heambólacht scamhógach agam. Is rud é seo a d'fhéadfadh, i dteoiric, a ghéarú de bharr VEID a bheith i mo shruth fola, a raibh vírisíteas mar thoradh air, rud a chabhraigh le heambólachtaí scamhógacha tarlú. Agus thrombophlebitis freisin. Chaill mé líon na ndaoine seo agus is ionadh orm mura bhfágfaidh mé an domhan seo faoi cheilt nó faoi stróc, mar gheall ar an ualach géiniteach, arna mhéadú ag VEID. An fiú an riosca seo a dhéanamh? Ní domsa!
Léiríonn torthaí staidéir PÁIRTITHE, chomh maith le fianaise ó staidéir eile i lánúineacha neamhshuiteacha, go bhfuil an baol go dtarlóidh VEID trí ghnéas gan choiscín i gcomhthéacs EALA sáraitheach go héifeachtach i gcás fear aerach agus lánúin heitrighnéasach. Tacaíonn na torthaí seo leis an teachtaireacht U = U (nach féidir a thuar is comhionann le neamh-in-tarchurtha), chomh maith le buntáistí na tástála tosaigh agus na cóireála a chur chun cinn. Mheas an chéad chéim den staidéar PARTNER (PÁIRTÍ 1) na rioscaí do chineálacha difriúla gnéis agus i ndaonra níos leithne. Níor thug an staidéar tuairisc ar aon tarchur nasctha in 888 lánúin neamhshuimiúil (548 lánúin heitrighnéasach agus 340 lánúin aerach) a thuairiscigh go raibh gnéas i bhfód le linn coiscín le linn 1.238 péirí bliain leantach, nuair a bhí an comhpháirtí VEID-dearfach ar EALA sáraitheach víreasach. Thuairiscigh COMHPHÁIRTÍOCHT 1 439 péire de bhlianta leantach i lánúineacha aeracha neamhshnáitheacha, agus níor tuairiscíodh aon tarchur. Mar sin féin, mar gheall ar an líon níos lú péirí leantacha carntha do lánúineacha homaighnéasacha ná do lánúineacha heitrighnéasacha, bhí an uasteorainn 95% CI don ráta tarchurtha d'fhir aeracha sách ard (0 · 84 an 100 péire bliain) obair leantach), beagnach dhá oiread sin do lánúineacha heitrighnéasacha (0,46 in aghaidh an 100 péire de bhlianta leantacha). Is ionann na torthaí seo agus uasteorainn riosca le haghaidh ionfhabhtaithe ag 119 piarbhliain leantach do lánúineacha aeracha i gcomparáid le hionfhabhtú ag 217 bliain piara leantach do lánúineacha heitrighnéasacha agus d'fhéadfaí a rá nach leor é chun an leibhéal fianaise a theastaíonn chun tacú leis a sholáthar EALAÍN mar idirghabháil chosc éifeachtach VEID i MSM.

Staidéar breathnóireachta a mheallann na Opposites

Chaitheann an lánúin óg am ar cúirt cispheile sa pháirc
Tá sé
Thuairiscigh sé freisin nach raibh aon chásanna de tharchur VEID i lánúineacha MSM le linn 232 péirí bliain leantach nuair a tuairiscíodh gnéas anal gan coiscín, cuireadh an comhpháirtí VEID-dhearfach faoi chois go virally agus níor úsáid an comhpháirtí VEID diúltach próifiolacsas réamh-nochta (PrEP), le teorainn réasúnta ard 95% CI de 1 · 59 in aghaidh an 100 bliain piaraí leantach don ráta tarchuir. Ba é príomhchuspóir an dara céim den staidéar PARTNER (PARTNER2) leibhéal fianaise comhchosúil a tháirgeadh maidir le baol tarchuir trí ghnéas anal gan choiscín i measc na bhfear ag a bhfuil EALA choisctheach (mar ualach víreasach VEID-1 RNA <200 cóip in aghaidh an ml (d) i gcás an duine sin a sceithtear do lánúineacha heitrighnéasacha ar PHÁIRTÍ 1.

Modhanna

Dearadh staidéir agus rannpháirtithe

Staidéar breathnóireachta ilchillteach ar lánúineacha neamhshleachtacha ba ea staidéar PARTNER, a d'úsáid i gcónaí gan coiscíní a úsáid, agus ina raibh an comhpháirtí VEID-dearfach ar EALA. D'earcaigh agus lean Céim 1 den staidéar lánúineacha heitrighnéasacha heitrighnéasacha agus só-sheachtracha ó 15 Meán Fómhair, 2010 go 31 Bealtaine, 2014. Ón 1 Meitheamh 2014 go dtí an 31 Iúil, 2017, d'earcaigh an dara céim den staidéar fir aeracha nach raibh ach cúpla lánúin . Tá na modhanna don staidéar PARTNER agus torthaí na chéad chéime foilsithe roimhe seo. Ón 15 Meán Fómhair, 2010 go dtí Iúil 31, 2017, rinneamar lánúineacha fireanna aeracha agus serodipheral a earcú ó 75 láithreán cliniciúla i 14 thír Eorpacha. D'iarr an fhoireann ag an gclinic rannpháirteach ar othair VEID-dearfacha faoi EALA dá mbeadh gnéas acu gan choiscín le páirtí VEID-diúltach agus má bhí siad ag iarraidh páirt a ghlacadh i staidéar tarchuir. Bhí lánúineacha VEID-dearfacha (fir atá dearfach ó thaobh VEID lena gcomhpháirtí fireann VEID-diúltach) i dteideal páirt a ghlacadh dá mba rud é go raibh an dá pháirtí 18 nó níos sine; Thuairiscigh comhpháirtithe go raibh gnéas treáite acu lena chéile gan coiscíní sa mhí roimh chlárú; ní mór don pháirtí VEID-dearfach fanacht ar ART; táthar ag súil go mbeidh gnéas ag na comhpháirtithe arís sna míonna amach romhainn; agus d'aontaigh an dá pháirtí páirt a ghlacadh. Shínigh comhpháirtithe foirmeacha ar leithligh um thoiliú feasach, lena n-áirítear aithint an pháirtí de réir ainm. Críochnaíodh obair leantach ar 30 Aibreán, 2018. Cuireadh isteach ar obair leantach má chríochnaigh an chomhpháirtíocht, bhog an lánúin amach, nó má tharraing ceann de na comhpháirtithe toiliú siar, ach ní mar gheall ar athruithe ar úsáid coiscíní nó EALA.

An prótacal

cuireadh gach foirm um thoiliú feasach agus ábhair faisnéise rannpháirtithe isteach agus faofa ag an gcoiste eitice (IRB) nó ag coiste eitice neamhspleách (IEC) ag gach suíomh cliniciúil. Fuarthas faomhadh eiticiúil sa tír do gach suíomh a bhí páirteach sa staidéar. Ina theannta sin, chuir coiste eitice gach aon suíomh (IRB nó IEC) aon athruithe ar phrótacal an staidéir isteach agus cheadaigh siad iad.

Nósanna imeachta

Cuireadh síos ar nósanna imeachta an staidéir roimhe seo. Os bailíodh sonraí ag an mbunlíne agus ansin gach 4-6 mhí le linn cuairteanna staidéir. Fuarthas faisnéis mhionsonraithe ag an tús agus ag gach cuairt leantach trí cheistneoirí féin-chomhlánaithe ar shonraí sociodemagrafacha; cloí féin-thuairiscithe le EALAÍN; minicíocht agus cineál na gníomhaíochta gnéis idir comhpháirtithe (ón gcuairt dheireanach); comharthaí agus diagnóisí ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha eile (STIanna); úsáid PrEP nó próifiolacsas iar-nochtaithe (PEP); agus úsáid drugaí a instealladh. Fiafraíodh de chomhpháirtithe VEID-diúltacha an raibh gnéas acu gan coiscín le duine seachas a gcomhpháirtí VEID-deimhneach sa staidéar ó thug siad cuairt dheireanach agus stádas VEID comhpháirtithe eile, más eol. Maidir leis an gcomhpháirtí VEID-deimhneach, taifeadadh an regimen EALAÍ, comhaireamh cille CD4 agus ualach RNA VEID-1 sa phlasma reatha agus le déanaí ar fhoirm tuairiscithe ar chás cliniciúil ag an tús agus ag gach cuairt. Iarradh ar an gcomhpháirtí VEID-diúltach tástáil a dhéanamh ar VEID gach 6-12 mhí; moladh comhthástáil antaibheathach antashubstaintí VEID chun íogaireacht dhiagnóiseach a mhéadú maidir le luath-ionfhabhtú. Tomhaiseadh an t-ualach víreasach RNA VEID-1 i bplasma sa chomhpháirtí VEID-deimhneach de réir gnáthchúraim gach 6-12 mhí, agus an tsaotharlann dhiagnóiseach áitiúil á úsáid. Cuireadh na torthaí san áireamh sna foirmeacha tuairiscithe cáis agus seoladh iad tar éis cuairt gach comhpháirtí ag an bhfoireann staidéir ar an ionad staidéir.

Seronegative

Piollaí Bíseach
Is féidir leis an bíseach a bheith níos mó fós
Má bhí VEID-1 ina pháirtí Véarsnachchánach isteach e env de fuarthas seichimh ó RNA VEID-1 an pháirtí seroconverted a aisghabhadh ón plasma agus ón gcomhpháirtí VEID-seropositive i DNA cille VEID-1 a aisghabháil ó na cealla mononuclear fola forimeallacha. As e env cruthaíodh seichimh ag seicheamhú Sanger (ar Anailíseoir DNA ABI 3730xl, Thermo Fisher, Warrington, an Ríocht Aontaithe) arna chomhlánú ag seicheamhú RNA plasma domhain HIV-1 Illumina ag Illumina (i MiSeq, Illumina, Essex, an Ríocht Aontaithe). fo-thacar le samplaí plasma atá ar fáil. Rinneadh na tástálacha seiceála go léir in Ollscoil Learpholl (Learpholl, an Ríocht Aontaithe). Cinneadh an dóchúlacht uasta agus tátail Monte Carlo den slabhra Bayesian Markov agus a dtacaíocht staidrimh ábhartha le leagan 2 RAxML-HCP8 ​​agus MrBayes leagan 3.2.6, faoi seach, mar a luadh roimhe seo.

Anailís staitistiúil

Staitisticí
Níl sna sonraí seo ach léiriú
Ba é an phríomh-anailís an meastachán ar ráta minicíochta tarchuir VEID trí ghnéas anal gan choiscín, arna ríomh mar líon na n-ionfhabhtuithe VEID atá ceangailte le fíteasóivéadach (ie tarchur an chomhpháirtí seropositive chuig an staidéar) a tharlaíonn le linn an lánúin incháilithe. blianta leantach roinnte ina mbeirteanna de bhlianta leantacha leantach. Dhá bhliain den obair leantach ba ea tréimhsí ama arna sainiú ag tástálacha VEID agus ag ceistiúcháin chomhfhreagracha ar iompar gnéasach sa pháirtí VEID-diúltach. Bhí na péirí bliana seo incháilithe lena gcur san áireamh san anailís ar an staidéar seo dá mbeadh gnéas gan choiscín ag lánúineacha le linn na tréimhse (ag an bpáirtí seronegative, nó ag an bpáirtí VEID-dhearfach ag deireadh an ama, mura gcomhlánaíonn an páirtí VEID-dhearfach an cheist) ; Níor thuairisc an páirtí VEID-diúltach PEP nó PrEP le linn na tréimhse; tomhaiseadh an t-ualach víreasach is déanaí de VNA-1 RNA sa pháirtí VEID-dhearfach i níos lú ná cóipeanna 200 in aghaidh an ml agus sa 12 mí anuas ag gach pointe a tomhaiseadh sa tréimhse; agus tharla rianú roimh 30 Aibreán 2018 (dáta an chinsireachta).

Ní féidir PEP nó PrEP (...) a úsáid sa staidéar seo

D’fhéadfadh sé go mbeadh péirí de bhearta leantacha neamh-incháilithe ar chúis amháin nó níos mó; tugadh tús áite san ord seo a leanas don phríomhchúis le neamh-incháilitheacht a roghnú: (1) PEP nó PrEP a úsáideadh; (2) Níor thuairiscigh an páirtí VEID-diúltach (nó an páirtí VEID-dhearfach mura bhfreagraíonn an comhpháirtí VEID-diúltach) gnéas gan coiscín; (3) níos mó ná 200 cóip in aghaidh an ml in aghaidh an ml; (4) sonraí maidir le hiompar gnéasach atá ar iarraidh; (5) níl aon ualach víreasach ar fáil le bliain anuas le haghaidh gach lae sa tréimhse ama; agus (6) gan aon tástáil VEID ar an bpáirtí VEID-diúltach ag deireadh na tréimhse ama nó níos déanaí. Ríomhadh 95% CI dhá thaobh don ráta minicíochta tarchuir ag úsáid modhanna beachta Poisson. Ní raibh na sonraí caillte barúlach agus ní dhearnadh an anailís ach ar na sonraí a bhí ar fáil. Rinneadh anailís ar na sonraí ag úsáid SAS leagan 9.4. Maidir le méid an tsampla a ríomh, dearadh staidéar PARTNER2 chun a mheas an raibh an baol tarchuir i gcomhthéacs ARVanna toirmeascacha víreasacha faoi bhun leibhéal inghlactha íseal, mar a shainmhínítear é mar ionfhabhtú le haghaidh 500 bliain leantach, a fhreagraíonn do an uasteorainn don ráta tarchuir déthaobhach 95% CI 0% i measc lánúineacha 2 · 100 in aghaidh an 1770 péire bliain leantach. In éagmais ionfhabhtuithe idirnasctha, chinn muid gur theastaigh uainn 1 lánúin incháilithe blianta leantach chun uasteorainn a fháil ar HF dhéthaobhach dhá thaobh. Bunaithe ar thorthaí PHÁIRTÍ 450, tá sé i gceist againn 27 lánúin a earcú thar 2 mí ar PARTNER85. Ag glacadh leis go mbeidh ráta coinneála 2082% ann, bheifí ábalta é seo a chumasú 1 piarbhliain leantach a charnadh trí CHUIDEACHTA 2 agus COMHPHÁIRTÍOCHT85, ar measadh XNUMX% díobh a bheith incháilithe (bunaithe ar thorthaí idirmheánacha) don phríomh-anailís.

Ról an Choimisinéara Teanga maoiniú

Ní raibh aon ról ag iasachtóirí an staidéir i ndearadh staidéir, bailiú sonraí, anailís sonraí, léirmhíniú sonraí nó scríobh tuarascála. Bhí rochtain iomlán ag an údar comhfhreagrach ar na sonraí staidéir go léir agus bhí sé freagrach go críochnaitheach as an gcinneadh a chur isteach lena fhoilsiú.

Torthaí

Earcaíodh 15 lánúin aerach idir 2010 Meán Fómhair, 31 agus Iúil 2017, 972 (477 lánúin le linn PÁIRTÍ 1). Faoi dheireadh na hoibre leantach ar 30 Aibreán, 2018, bhí 2072 péirí bliain leantach bailithe (556 bliain de bhearta leantacha le linn PÁIRTÉIR 1), le ráta fágála measta de 25 in aghaidh gach 100 bliain. obair leantach. Ba iad na cúiseanna leis an staidéar a fhágáil ná an lánúin ag scaradh (213 [43%] ó 499 lánúin), d'fhág ceann amháin nó an dá pháirtí (33 [7%]), tarraingíodh siar toiliú (54 [11%]), an 2
  1. Tá toiliú an staidéir ar feadh dhá bhliain imithe in éag (21 [4%]), nó níl an lánúin incháilithe a thuilleadh (deich [2%]).
  2. Ní raibh an chúis a bhí leis an staidéar a thréigean ar fáil do lánúin 168 (34%).
  3. Ní raibh XNUM péirí de bhlianta leantacha incháilithe lena gcur san áireamh san anailís ar na cúiseanna seo a leanas:
  4. níor tuairiscíodh aon ghnéas gan choiscín (153 [32%] de 479 péirí-bliain leantach);
  5. úsáid PEP nó PrEP (115 [24%]);
  6. Níl sonraí faoi ualach víreasach VEID ar fáil (86 [18%]);
  7. easpa sonraí maidir le cibé ar tuairiscíodh gnéas gan choiscín (91 [19%]);
  8. ualach víreasach i gcomhpháirtí VEID-dhearfach os cionn cóipeanna 200 in aghaidh an ml (19 [4%]);
  9. nó níl aon tástáil VEID ar fáil ón bpáirtí VEID-diúltach (15 [3%]).
Bhí 1593 lánúin (77%) de na blianta ina dhiaidh sin incháilithe agus chuir 782 lánúin páirt iontu, agus chuir 439 lánúin obair leantach le 340 péire le linn PÁIRTÍ 1. Mura luaitear a mhalairt, díríonn na torthaí seo a leanas ar na 782 lánúin a sholáthair dhá bhliain d'obair leantach incháilithe. Ba é meánmhéid na mblianta leantach incháilithe in aghaidh na lánúine ná 2 · 0 bliain (IQR 1 · 1–3 · 5). Bhí 1523 (96%) de na péirí leantacha incháilithe le linn tréimhsí nuair a bhí an tomhas is déanaí de plasma RNA HIV-1 sa pháirtí VEID-dearfach níos lú ná 50 cóip in aghaidh an ml; bhí na 70 eile (4%) fágtha i dtréimhsí nuair a bhí an beart ba dhéanaí idir 50 agus 200 cóip in aghaidh an ml. Léirítear saintréithe bunúsacha na rannpháirtithe a chuir le péire de bhlianta leantacha incháilithe i 1 tábla. Ba é 38 bliain an aois meánach (IQR 31-45) i rannpháirtithe VEID-diúltacha agus 40 bliain (33-46) i gcomhpháirtithe VEID-dearfacha. Áiríodh triúr fear tras-inscne, ceann amháin VEID diúltach agus dhá VEID deimhneach. Thuairiscigh 19 (2%) de na 782 VEID-deimhneach agus 33 (4%) den 782 fear VEID-diúltach go raibh siad déghnéasach. Thuairiscigh fir VEID-diúltacha go raibh gnéas acu gan choiscín lena gcomhpháirtithe VEID-dearfacha ar mheántréimhse 1 · 0 bliana (IQR 0 · 4–2 · 9) sular cuireadh san áireamh sa staidéar iad.

Más gá duit labhairt agus mura raibh tú in ann mise nó Beto Volpe a aimsiú, is rogha i bhfad níos cothroime é seo, Beto, is féidir leat do theachtaireacht a sheoladh freisin. B'fhéidir gur féidir liom tamall a thógáil. Seiceáilim na teachtaireachtaí ag meánlae, go gairid ina dhiaidh sin, i ndáiríre, ag 20:00.
Tá sé ag éirí níos deacra agus níos deacra dom, an rud iomlán seo, a chlóscríobh.
Agus deireadh mé go dteastaíonn eatramh idir mír amháin agus mír eile.

Ach bí cinnte de rud amháin a d’fhoghlaim mé:

Réitíonn am agus foighne gach rud díreach!
----------------------------Príobháideacht Nuair a sheolann tú an teachtaireacht seo tá tú intuigthe gur léigh tú agus gur ghlac tú lenár bpolasaithe príobháideachais agus bainistíochta sonraí. [/ glacadh]

Moltaí léitheoireachta

Dia duit! Baineann do thuairim i gcónaí. tá rud éigin le rá agat? Tá sé anseo! Aon cheisteanna? Is féidir linn tosú anseo!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Déanann Automattic, Wordpress agus Soropositivo.Org, agus mé, gach cumhacht atá againn maidir le do phríobháideacht. Agus táimid ag feabhsú, ag feabhsú, ag tástáil agus ag cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua cosanta sonraí i gcónaí. Tá do shonraí á gcosaint, agus oibrím, Claudio Souza, ar an mblag seo 18 uair an chloig nó lá chun slándáil do chuid faisnéise a chinntiú i measc a lán rudaí eile, ós rud é go bhfuil a fhios agam na himpleachtaí agus na deacrachtaí a bhaineann le foilseacháin roimhe seo agus le foilseacháin malartaithe. Glacaim le Polasaí Príobháideachta Soropositivo.Org Eolas Ár mBeartas Príobháideachais

An gá duit comhrá a dhéanamh? Déanaim iarracht a bheith anseo ag an am a thaispeáin mé. Murar féidir liom freagra a thabhairt, bhí sé mar nach raibh mé in ann é a dhéanamh. Rud amháin is féidir leat a bheith cinnte de. Mé i gcónaí ag freagairt
%d Bhlagadóirí mar seo: