SEIF beijo Póg ar an mbéal Fíricí faoi SEIF Fuinneog imdhíonachta Nuacht Ilghnéitheacha Níos mó ná 50 Articles Gnéas Gnéas Béil agus na Fíricí Gnéas Béil Cad é an Riosca? Gnéasachta Víreas papilloma DAONNA

Dlí coiriúil, obair gnéis, VEID: tá gá le taighde ildisciplíneach!

Em Lancet VEID, tuarascáil ag Aaron Reeves agus a chomhghleacaís

Anailís éiceolaíochta ar an gcomhar idir polasaithe dlí difriúla maidir le hobair ghnéas thíortha Eorpacha 27 agus leitheadúlacht VEID i measc gairmithe baineanna. Tugann na torthaí le fios go bhfuil ualach níos ísle VEID ar thíortha ina bhfuil obair obair ghnéis go hiomlán nó go páirteach i measc oibrithe gnéis baineanna ná tíortha a dhéanann coiriúlacht ar obair ghnéas.

Fianaise mhéadaithe gur lean an beartas glao domhanda le coiriúlacht oibre gnéis a chur i bhfeidhm agus cur chuige a chur i bhfeidhm bunaithe ar fhoréigean méadaitheach agus na rioscaí a bhaineann le VEID a chonrú.2 Ina áit sin, tá go leor tíortha ar fud an domhain ag glacadh le cur chuige nach ndéanann ach cuid de ghnéithe den obair ghnéas a dhíchiontú nó a dhéanamh dleathach in ainneoin ganntanas sonraí eolaíocha.

Ina theannta sin, tá brú deiridh ag dul i méid le haghaidh cur chuige (m.sh. an tsamhail Nordach), áit a bhfuil díol gnéis dlí, ach go ndéantar gnéas a cheannach coiriúil. Molaimid Reeves agus a gcomhghleacaithe1 iarracht a dhéanamh éifeacht neamhspleách na gcur chuige casta dlí agus feidhmithe seo a chur i bhfeidhm bunaithe ar an gcéad staidéar comparáide seo ag gach leibhéal tíre.

Tá an staidéar seo tráthúil agus soláthraíonn sé sonraí a bhfuil géarghá leo maidir leis an tsaincheist thábhachtach chasta seo. Tá an eolaíocht ann freisin, ag tabhairt le tuiscint go mbeadh sé ríthábhachtach gach dlí coiriúil a bhaint, rud a thabharfadh an chéim chun leitheadúlacht VEID a laghdú i measc gairmithe ban.3, 4

póstaer go lá idirnáisiúnta chun deireadh a chur le foréigean in aghaidh oibrithe gnéis
Obair agus tréimhse is ea an obair ghnéasach.

Mar sin féin, tá sé dúshlánach an nasc cúisíoch ó anailísí éiceolaíochta (m.sh. athruithe ar leitheadúlacht VEID de bharr dlíthe) a chinneadh agus ní mór do na húdair é a phlé níos fearr, a d'fhéadfadh mearbhall agus míthuiscintí éiceolaíochta a bheith orthu. Fuaireamar amach go bhfanann an cumann suntasach ó thaobh staitisticí de tar éis coigeartaithe do leitheadúlacht oibrithe gnéis atá ag instealladh drugaí, olltáirgeacht intíre, leitheadúlacht VEID, agus clúdach teiripe fhrithvíreasaigh sa phobal i gcoitinne.

Mar sin féin, tá gá le roinnt cúraim go fóill mar gheall ar an difríocht i leitheadúlacht VEID, sa anailís íogaireachta ar mhéid gach comhlachais, gur laghdaíodh an difríocht i leitheadúlacht VEID nuair a baineadh an Úcráin, áit a bhfuil obair ghnéas mídhleathach, as an mbunachar sonraí bailithe le haghaidh anailís. Níl mórán tíortha san anailís ina ndéantar obair ghnéas a dhéanamh dleathach go hiomlán (an Ghearmáin) nó nuair a cuireadh an cuardach le haghaidh cur chuige i bhfeidhm (an Iorua agus an tSualainn) gan aon chonclúidí ón staidéar atá á dhéanamh a áireamh ach tugann sé le tuiscint go bhfuil baint ag leitheadúlacht íseal VEID le laghdú ar choiriúlacht.

Cuireann ceisteanna ama agus bearta forfheidhmithe (mar sheachvótálaí le haghaidh forfheidhmiú an dlí) an measúnú ar an nasc cúisíoch le chéile. Ós rud é go gcaithfeadh athruithe sa dlí roimh dháta na meastachán ar leitheadúlacht VEID agus ar dhinimic mall VEID, ní dócha go mbeifí ag súil go mbeadh aon tionchar láithreach ag aon athruithe sa dlí ar leitheadúlacht VEID (fiú má laghdaíodh cásanna teagmhais nua ). Cuireann an gaol seo idir athruithe sa dlí agus leitheadúlacht VEID teorainn go háirithe leis na comparáidí leis an tsamhail Nordach a dhéantar san alt seo toisc nach ndearna an Iorua ach ceannach oibre gnéis neamhdhleathach i 2009 tar éis dháta an ghairmí baineann an leitheadúlacht mheasta VEID a úsáideadh san anailís, a théann siar go 2008.

Is casta an tsaincheist maidir le tráthúlacht trí éagsúlachtaí i bpóilíneacht ar leibhéal micrea-leibhéal agus i bhfeidhmiú iarrachtaí laistigh de thíortha.

Rinne na húdair imscrúdú ar an éifeacht a bhaineann le hiarrachtaí (táirge mar gheall ar fhorfheidhmiú iartheachtach) a chur i bhfeidhm ag baint úsáide as Riail Dlí an Bhainc Dhomhanda (tomhas muiníne sa chóras breithiúnach póilíneachta éifeachtach agus cothrom) maidir le leitheadúlacht VEID, ag moladh an chomórtais chóir sin is féidir leis gníomhú mar mhodh idirghabhála. Cé nach féidir ionadaíocht mhaith a dhéanamh ar dhaonraí imeallaithe, lena n-áirítear son na mban, sna meastacháin ar riail an dlí, tugann na torthaí le fios go bhfuil gaol níos fearr leis na póilíní bainteach le laghdú leitheadúlachta VEID i gcás go bhfuil obair ghnéas coiriúil go hiomlán fós. gairmithe baineanna.

Rud atá tábhachtach, ós rud é nach bhfuil comparáid ann le samhlacha atá díchoiriúnaithe go hiomlán (gan aon tíortha Eorpacha ina bhfuil an t-oibrí gnéis díchoiriúnaithe go hiomlán), ní féidir na torthaí a léirítear a léiriú mar léiriú gurb é an dleathach an cur chuige is fearr. Go deimhin, tá a fhios againn ó chumraíochtaí éagsúla gur féidir le dleathachíocht (lena n-áirítear rialáil shoiléir ar cá háit agus conas is féidir leis an tionscal oibriú) seachas obair ghnéasach a dhéanamh (nuair is féidir leis an tionscal rialacháin cuideachtaí eile a leanúint) a chruthú córas dhá shraith agus pionós a ghearradh ar oibrithe gnéis agus ar chleachtais chomhéigneacha áirithe a dhéanann stiogma ar roinnt oibrithe baineanna agus a ghluaiseann go stádas imeallaithe (m.sh. daoine a úsáideann drugaí, oibrithe imirceacha baineanna) ar shiúl ó na seirbhísí sóisialta, Mar fhocal scoir , in ainneoin a theorainneacha, soláthraíonn an staidéar seo sonraí éiceolaíochta úsáideacha i go leor tíortha Eorpacha ar cheart dóibh aird rialtais agus lucht déanta beartas a ardú trí shamhlacha coiriúla nó éilimh deiridh a bhreithniú.

Struchtúr na gcáithníní víreas VEID
Struchtúr na gcáithníní víreas VEID

Tuiscint a fháil ar an dóigh a méadaíonn coiriúlacht nochtadh do idirghníomhú le bacainní struchtúracha a mbíonn tionchar acu ar riosca VEID agus rochtain ar idirghabháil agus glacadh agus conas

Policia
Ar praghsanna iad

tá deireadh le cuid de na fachtóirí struchtúracha imoibríocha seo nó gach ceann díobh ag dul i bhfeidhm ar an mbaol a bhaineann le VEID a fháil i suímh dhifriúla de leibhéil éiceolaíocha agus fadaimseartha na sonraí ar leibhéal an duine aonair, ach tá sé dúshlánach freisin. Tugann an fhianaise le fios go leanúnach go bhféadfadh coiriúlacht an baol VEID a mhéadú trí chiapadh, foréigean póilíní agus coinneáil treallach nó eagla a ghabhfadh le buntáistí nó cliaint ban a d'fhéadfadh coinníollacha oibre neamhshábháilte agus rioscaí úsáide drugaí a bhuanú, chomh maith le foréigean fisiciúil agus gnéasach in aghaidh na mban oibrithe gnéis gan dul i muinín póilíní chomh maith le cosaint bhreithiúnach.

Ba cheart do thaighde sa todhchaí breithniú cúramach a dhéanamh ar an gcur i bhfeidhm ag leibhéal bardasach na sonraí a ghabháil mar aon le leibhéal foréigin agus intleachtúil cruthúnas an oibrí gnéis (m.sh., eispéiris phóilíneachta d'oibrithe baineanna) chun dlíthe a dháileadh go hiomlán mar dhlíthe agus a fhorfheidhmiú go agus an tionchar atá aige seo ar thorthaí an fhoréigin agus ar leitheadúlacht VEID do ghairmithe baineanna. Tá samhlacha matamaitice atá bunaithe ar fhianaise eimpíreach, i gcomhar le heolaithe sóisialta agus i gcomhpháirtíocht leis an bpobal oibre gnéis fós ríthábhachtach chun iarracht a dhéanamh cur chuige dlí agus póilíneachta, ualach foréigin agus VEID a dhíothú.3

Cé go bhfuil go leor tíortha ag déanamh athbhreithnithe faoi láthair ar an reachtaíocht maidir le hobair ghnéasach agus bunaithe ar thrialacha randamacha sa phobal is dócha go mbeidh siad indéanta, agus tá sé ríthábhachtach do thaighdeoirí pleanáil leantach a dhéanamh roimh ré maidir le héifeacht na n-athruithe sin ar sláinte cheirde, sábháilteacht agus cearta daonna.

Dearbhaímid go bhfuil siad gan leasanna iomaíocha.

tagairtí
  1. Reeves, A, Steele, S, Stuckler Dr, McKee, M, Amato-Gauci, A, agus Semenza, J. Beartas náisiúnta oibre gnéis agus leitheadúlacht VEID i measc oibrithe gnéis: anailís aischéimniúcháin éiceolaíochta ar thíortha Eorpacha 27. Lancet VEID. 2017; (foilsithe ar líne Jan 24.)
  2. WHO, UNFPA, UNAIDS, agus NSWP. Cosc agus cóireáil VEID agus ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha eile d'oibrithe gnéis i dtíortha ísealioncaim agus meánioncaim: moltaí maidir le cur chuige sláinte poiblí. , 2012 ((rochtain ar Jan 20, 2017).)
  3. Shannon, K, Strathdee, SA, Goldenberg, SM et al. Eipidéimeolaíocht dhomhanda VEID i measc oibrithe gnéis baineanna: tionchar na gcinntitheach struchtúrach. Lancet. 2015; 385: 55-71
  4. Harcourt, C, O'Connor, J, Egger, S et al. Tá baint ag díchoiriú striapachais le clúdach níos fearr ar chláir chothaithe sláinte d'oibrithe gnéis. Sláinte Poiblí Aust NZJ. 2010; 34: 482-486
  5. Decker, MR, Crago, AL, Chu, SK et al. Sáruithe ar chearta an duine in aghaidh oibrithe gnéis: ualach agus éifeacht ar VEID. Lancet. 2015; 385: 186-199

Más gá duit labhairt agus mura raibh tú in ann mise nó Beto Volpe a aimsiú, is rogha i bhfad níos cothroime é seo, Beto, is féidir leat do theachtaireacht a sheoladh freisin. B'fhéidir gur féidir liom tamall a thógáil. Seiceáilim na teachtaireachtaí ag meánlae, go gairid ina dhiaidh sin, i ndáiríre, ag 20:00.
Tá sé ag éirí níos deacra agus níos deacra dom, an rud iomlán seo, a chlóscríobh.
Agus deireadh mé go dteastaíonn eatramh idir mír amháin agus mír eile.

Ach bí cinnte de rud amháin a d’fhoghlaim mé:

Réitíonn am agus foighne gach rud díreach!
----------------------------Príobháideacht Nuair a sheolann tú an teachtaireacht seo tá tú intuigthe gur léigh tú agus gur ghlac tú lenár bpolasaithe príobháideachais agus bainistíochta sonraí. [/ glacadh]

Moltaí léitheoireachta

Dia duit! Baineann do thuairim i gcónaí. tá rud éigin le rá agat? Tá sé anseo! Aon cheisteanna? Is féidir linn tosú anseo!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Déanann Automattic, Wordpress agus Soropositivo.Org, agus mé, gach cumhacht atá againn maidir le do phríobháideacht. Agus táimid ag feabhsú, ag feabhsú, ag tástáil agus ag cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua cosanta sonraí i gcónaí. Tá do shonraí á gcosaint, agus oibrím, Claudio Souza, ar an mblag seo 18 uair an chloig nó lá chun slándáil do chuid faisnéise a chinntiú i measc a lán rudaí eile, ós rud é go bhfuil a fhios agam na himpleachtaí agus na deacrachtaí a bhaineann le foilseacháin roimhe seo agus le foilseacháin malartaithe. Glacaim le Polasaí Príobháideachta Soropositivo.Org Eolas Ár mBeartas Príobháideachais

An gá duit comhrá a dhéanamh? Déanaim iarracht a bheith anseo ag an am a thaispeáin mé. Murar féidir liom freagra a thabhairt, bhí sé mar nach raibh mé in ann é a dhéanamh. Rud amháin is féidir leat a bheith cinnte de. Mé i gcónaí ag freagairt