Soropositivo.org VEID, SEIF, Gnéas Béil, Fuinneog Imdhíonachta, Nua-Diagnóisithe?

SEIF agus Dlíthiúlacht Goidte. Míshuim do Dhaoine a Mhaireann le VEID agus / nó SEIF

Tá tú i Tús ** Leanaí agus SEIF ** SEIF agus Dlíthiúlacht Goidte. Míshuim do Dhaoine a Mhaireann le VEID agus / nó SEIF
?>
Íomhá réamhshocraithe
Leanaí agus SEIF

Tá SEIF agus Dlíthiúlacht beagnach cosúil le haire! De ghnáth is é seo tír na ndlíthe nach ngabhann! Duine éigin, in ainm gach ifreann, an bhféadfá é seo a mhíniú dom? Toisc nach dtuigim an meicníocht a bhaineann leis. Is é a fheicim go bhfuil beart dlíthe ann a chosnaíonn an duine atá ag maireachtáil le VEID agus nach bhfuil sé seo in ann iad a úsáid agus go bhfuil an téacs seo, Téacs Bright de Ghiúdaí Sármhaith, Sandro Sardá ó 15 bliain ó shin agus go bhfuil sé chomh reatha agus a bheadh scríofa inné nó amhail is dá mba thaistil muid in am!

Is é SEIF agus Dlíthiúlacht Scóip an Téacs seo agus, Mura bhfuil Boilg Ag Do Shiopaí Canálach, Ná Sliocht as Anseo!

Ní mór an gaol idir daoine agus ceartas a bheith bunaithe ar phrionsabal an chomhionannais os comhair an Dlí

Dlíthiúlacht dúr
Tá sé i ndáiríre ... Tá beagán de Ia Ia ...

Is é cuspóir an pháipéir seo comhthreomhar a tharraingt idir an ghluaiseacht dlí eile agus gluaiseacht daoine le VEID agus SEIF.

Chun an tasc seo a dhéanamh bainfimid úsáid as mar thagairt do "Tíopeolaíocht do Chleachtais Dlí Orgánacha"Á chur i láthair ag Edmundo Lima de Arruda Júnior, sa Dlí Nua-Aimseartha agus san Athrú Sóisialta.

Go comhuaineach, déanfaimid anailís ar an ngluaiseacht sa chiall seo a leanas:

  • a) na dlíthe atá bunaithe go dleathach a chur i bhfeidhm;
  • b) thar an institiúid agus
  • c) éilimh gan fasach na sochaí a thionscnamh sa chomhrac i gcoinne eipidéim VEID / SEIF.

Tosóimid leis an toimhde go bhfuil cearta daoine atá ag maireachtáil le VEID / SEIF agus tá cuid mhór den daonra riachtanach chun go n-éireoidh le cláir chun an eipidéim a chosc agus a rialú.

SEIRBHÍSÍ AGUS SLÁINTE: HYPOTHESIS CEANNAIS

Is í an hipitéis lárnach go gcomhfhreagraíonn an tíopeolaíocht atá faoi anailís do straitéis pholaitiúil a dhéanann an seasamh sa chogadh a ath-shainmhíniú laistigh den chomhlacht dlítheanach atá in ann:

a) cearta daoine le VEID / SEIF a bhaint amach; agus

b) cur chun feidhme beartas a chumasú chun cosc ​​a chur ar an eipidéim atá dúnta go dlíthiúil ó thaobh na hoibre dlí de.

Tá sé i gceist againn freisin an teorannú ar an paraidím dhlíthiúil / dlítheanach a léiriú i réiteach cuid mhór de na fadhbanna a eascraíonn as an eipidéim VEID / SEIF.

Ag an am céanna, tabharfaimid breac-chuntas ar chur i láthair gasta na bhfadhbanna, na ndúshlán agus na réiteach atá roimh an ngluaiseacht.

SEIFÍ AGUS DLÍTHIÚIL FAOI BHLIAIN

I bhfianaise shéanadh athchóirithe na gceart sibhialta, polaitiúil agus sóisialta ar dhaoine agus ar othair dhearfacha VEID, is é cur i bhfeidhm an dlí-bhunaithe an phríomhstraitéis sa chomhrac i gcoinne "an tríú heipidéim"Cé acu nach bhfreagraíonn do thruailliú víreas agus dul chun cinn galair, ach don fhreagra eisiatach agus idirdhealaitheach a thugann an tsochaí shibhialta agus pholaitiúil.

Anseo, murab ionann agus an tíopeolaíocht a chuirtear i láthair, ní ceist é maidir le héifeachtacht a thabhairt do shraith na bhfeistí bunreachtúla forásacha, ach éifeachtacht shóisialta na reachtaíochta bunreachtúla a chinntiú.

Sa phlean seo ní thugann an réasúnaíocht dhlíthiúil "oifigiúil" go hiomlán ídithe agus is féidir, mar shampla, rochtain saor in aisce ar chógais ("manglam"), clúdach pleananna sláinte, athimeascadh le fostaíocht, rochtain ar leapacha ospidéil etc. .

I gcás rochtain ar chógais nua, tá sé suimiúil a thabhairt faoi deara go bhfuil gluaiseacht pholaitiúil / dhlíthiúil na Gaeilge tá daoine le SEIF, othair SEIF agus eagraíochtaí neamhrialtasacha ag fónamh mar paraidím do phaiteolaíochtaí eile (diostróf matánach, diaibéiteas neamhchoitianta srl.) a éilíonn an Stát go breithiúnach, ag leathnú an réimse daoine is fearr le cinntí breithiúnacha agus rochtain ar shláinte.

An chumhacht bhreithiúnach a bhí bunaithe go stairiúil ar chinntí coimeádacha agus easnaimh (tréith cumhachta neamhchinnte, a aithníonn an ceart sin a thugann éifeachtúlacht phraiticiúil don ealaín. 6 ° de Dhlí SUS agus Uimh. Dlí 9.016 / 96 a chinntíonn "cúram teiripe cuimsitheach, lena n-áirítear cógaisíocht".

Mar sin féin tá sé riachtanach gan srian a chur le saoránacht daoine atá ag maireachtáil le VEID / SEIF go leor boscaí míochaine.

Liberalism (ainm cearr agus míthreorach) Cuireann Rochtain ar Shláinte agus ar an Saol isteach

Agus .... Idir an dá linn, chuir Daoine I le Grá Me - Folaíonn Fola Linn - Dúirt siad Toilteanach le Praghas a Phá, My Death and My Wife, an rud is infheicthe ar a spéire le haghaidh níos mó airgid. Táim, leathcheann as ucht a chreidiúint na focail seo duine!

Thairis sin, léiríonn an paraidím dlí / liobrálach comharthaí ídithe chun na fadhbanna éagsúla a eascraíonn as VEID / SEIF.

Mar shampla, is féidir linn claonadh láidir a bheith ag an Dlí Coiriúil chun daoine le VEID / SEIF a shealbhú atá freagrach as leathadh an eipidéim, ag maolú faillí cumhachta poiblí agus na sochaí sibhialta féin chun cláir a chruthú chun an eipidéim a rialú agus a chosc.

Is féidir an ídiú ar an tsamhail a bhrath freisin mar gheall ar an deacracht atá ann déileáil le saincheisteanna nua, go háirithe i eipidéim a éilíonn freagairtí tapa agus an-chasta ar an gcuid mhór den tsochaí.

Má tá sé fíor go raibh deacrachtaí ag an tsochaí ina hiomláine le maireachtáil le SEIF, thaispeáin na breithiúna cé chomh teoranta, dochreidte agus nach dócha go bhforbróidh siad tuiscint chriticiúil níos cruinne, cad é an ceann is lú a mbítear ag súil leis ó chumhacht, i gciall, i elitist.

ceartas cónaidhme Depositphotos_120788442_original

Dá bhrí sin, chinn breithiúna go gcaillfí an leanbh leis an máthair a chuaigh chun cónaí leis an leanbh i dteach an uncail VEID-dhearfaigh faoin líomhain maidir le riosca do shláinte an linbh (SP);

Éiligh na cúirteanna gur ghá tástáil frith-VEID a dhéanamh mar cheanglas dul isteach sa ghiúistís (SC);

Tá breithiúna na Cúirte Óige agus Óige tar éis teacht (go dtí an lá atá inniu ann) ag éileamh, (níl sé ar eolas cibé acu ar iarratas na bpáirtithe nó má iarrann siad go hoifigiúil é) go bhfuil tástáil éigeantach ar leanaí mar riachtanas uchtála;

Shéan breithiúna urghairí a lorg rochtain ar chógas allmhairithe ar na forais go bhfaigheadh ​​an t-údar bás go luath nó mall (RS);

Tugann ionchúisitheoirí Stáit dúshlán do ghníomhartha a mhaíonn go bhfuil daoine atá ag maireachtáil le VEID / SEIF ina gcontúirt don tsochaí agus mar sin nach bhfuil siad fiúntach ar rochtain ar chúram sláinte (SR);

níl a fhios ag go leor cleachtóirí dlí fiú amháin conas idirdhealú a dhéanamh idir duine seropositive agus duine le SEIF, a bhfuil iarmhairtí dlíthiúla ábhartha ag baint leis, gan amhras.

Agus mar sin, má tá Breithiúna (le fagsanna áirithe ann ...) is féidir ceisteanna bunúsacha cosúil le rochtain ar chógas, pleananna sláinte srl. gur léir go raibh sé neamhéifeachtach i gcóireáil, mar shampla, saincheisteanna a bhaineann le tástáil éigeantach i measc mná torracha, uchtáil, príosúin etc..

Ag dul ar ais chuig tíopeolaíocht dhlíthiúlacht faoi chois, dealraíonn sé go bhfuil sé ceart na paradacsa seo a leanas a léiriú:

D'ainneoin an mhéadaithe ar an tsochaí agus an claonadh atá ag caidrimh shóisialta a bheith ina gcaidreamh le caillteanais, le damáistí agus le slánaíochtaí, tá an institiúid ag cailleadh ról an dlí mar chineál rialaithe sóisialta. tá an ról seo, atá á chur i leataobh i bpáirt ag na meáin chumarsáide agus ag cineálacha eile rialaithe neamhéignigh, freagrach freisin as cineálacha ainmníochta agus tógáil shóisialta an eipidéim féin (catagóir an othair SEIF, mar shampla).

Ina theannta sin, ní féidir le duine gan baint a bheith aige leis an gcineál atá i gceist an t-idirnasc idir dlí, polaitiúil agus eacnamaíoch, sa mhéid nach mbraitheann éifeachtúlacht an ordaithe ach ar an dlí, ach freisin ar choinníollacha seach-dhlítheanacha a cheadaíonn ceart cothrom.

DLITEANAS GAOLMHARA

Dliteanas aisghabhála
Seo an Bhrasaíl, ón aerfort ag doras tosaigh fheirm an tSeanadóra Falastrão, de ghobharnóir a bhfuil níos mó ná trickster scagtha aige ná gníomhaire sóisialta-poiblí-sóisialta. Agus tá chuchu ann chun na sciataí seo a mhaolú, "ar mhaithe leis an mBrasaíl"

Hipitéis:

Leis an gcineál dlíthiúlachta a mbítear ag brath air, lóistín pribhléide malartach malartach (mar chomhsheasamh polaitiúil), is féidir straitéisí coisctheacha éifeachtacha a bhaint amach do VEID / SEIF agus an ceart chun sláinte a bhaint amach, rud nach bhféadfaí a dhéanamh laistigh de léitheoireacht clasaiceach oibreoirí dlí .

Is é an rud is soiléire sa tíopeolaíocht ná go bhfuil obair cheardaíochta pholaitiúil ag teastáil ó shochaí fíor dhaonlathach a bhfuil sé mar aidhm aici athbhunú siombalach buan a bhaint amach.

Tugann an straitéis deis do ghiúróirí ceisteanna a chur ní hamháin ar an gcaoi a bhfuil an dlí ach conas ba cheart agus nár cheart dó a bheith.

Is sa réimse seo a tharlaíonn aisghabháil an teicníc mar bhealach cruthaitheach chun an dlí a fheabhsú, agus é mar aidhm aige cearta sóisialta a bhaint amach agus an fhéidearthacht beartais um chosc poiblí a chur i bhfeidhm.

Mar sin, mar atá sa tíopeolaíocht atá beartaithe, tuigimid gur plean an-chasta é seo le haghaidh gluaiseacht daoine atá ag maireachtáil le VEID / SEIF agus go bhfuil iarmhairtí praiticiúla móra aige ar chur i bhfeidhm na gceart sóisialta agus ar chur i bhfeidhm na mbeartas um chosc poiblí.

Maidir le gluaiseacht daoine atá dearfach ó thaobh VEID de, tugann othair AIDS agus úsáideoirí drugaí faoi deara tábhacht na straitéise:

  • Faoin ngá atá le cláir coiscthe eipidéime a chur i bhfeidhm d'úsáideoirí úsáideoirí steallairí agus úsáideoirí drugaí atá i bpríosún, déantar bacainn dhlíthiúil a fháil ar dháileadh fochlóirít sóidiam (bealach chun steallairí a ghlanadh).
  • Tá sé riachtanach, mura bhfuil sé bunúsach, a rá leis na cluasa bodhar d’oibreoirí dlí (Aireacht Phoiblí) go dtarlóidh úsáid drugaí le steallairí éillithe nó dá n-éagmais agus nach bhfuair straitéisí aisghabhála drugaí mórán éifeachtachta praiticiúla, go háirithe sa mhúnla tromchúiseach, Tá sé tábhachtach a rá go bhfuil beartais ag gabháil le straitéisí laghdaithe díobhála chun déileáil le húsáid iomarcach drugaí.
  • An scaipeadh ar eipidéim VEID / SEIF a bheith ag dul in olcas i measc an daonra dúchasaigh agus an chonstaic dhlíthiúil dealraitheach ar dháileadh coiscíní i gcúlchistí, roimh an reachtaíocht a choisceann aon mhodhanna frithghiniúna a ghlacadh sna grúpaí sóisialta seo.
  • Léiríonn an fhíric seo an gá atá le tógáil siombalach a chumasaíonn, nó nach gcuireann bac, ar iarrachtaí chun an eipidéim VEID / SEIF a chosc.

Is féidir linn freisin raprochement tapa a dhéanamh idir an plean dlíthiúlachta, na samhlacha coiscthe eipidéimí, agus na cineálacha idéalaíocha “eitice ciontuithe” agus “eitic freagrachta” idéalach.

Sa chéad mhúnla ar a dtugtar treibhe, tugaimid comhfhreagras do "eitic an chiontaithe", ina bhfuil na réitigh a chuirtear i láthair chun na gcríoch amháin, is é sin, ba cheart gach beart féideartha a dhéanamh chun an eipidéim a chosc, cé go sáraíonn siad cearta an duine agus is annamh a bhíonn éifeacht phraiticiúil acu.

Sa tsamhail seo, is féidir tástáil éigeantach a ligean isteach mar choinníoll iontrála i dtíortha eile (cé go bhfuil an líon is mó daoine seropositive sa domhan ag na tíortha seo), beartais aonraithe, tástáil éigeantach ar úsáideoirí drugaí, mná torracha, leanaí le glacadh, príosúnaigh etc.

Is cosúil go bhfuil polasaithe den sórt sin ag teacht le samhail iomlánaíoch den tsochaí ina bhfuil réitigh réitithe go bunúsach i ndlíthe pionós níos déine.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil ag go leor de choirpigh an lae inniu tarchur VEID mar iarracht ar dhúnmharú agus dúnmharú conspóideach fiú.

Suíomh teoiriciúil nach réitíonn fadhb an eipidéim.

Coincheap CalaoiseChomh maith leis sin, tá samhail choiriúil láidir ag gabháil le héilimh na ngrúpaí sóisialta ar shaoránacht i sochaí na Brasaíle, mar shampla i gcás oibrithe gan talamh.

Mar an gcéanna, tá éilimh daoine atá ag maireachtáil le VEID / SEIF faoi chois faoin gcatagóir maintlín den "galar a tharchuireann an galar".

Is féidir leis an tsamhail liobrálach mar a thugtar air a bheith bainteach le "eitic na freagrachta" nuair a bhíonn gníomhartha á dtreorú ag urramú chearta an duine, ag aithint éagsúlachta agus ag iolrachas na n-ábhar, ag luacháil na mothúchán in aghaidh faisnéise simplí, etc.

Tá cosc ​​ar an eipidéim sa tsamhail seo le toimhde níos mó, ní hamháin maidir le géilleadh ach le cearta sóisialta daoine le VEID / SEIF agus cuid mhór den daonra a réadú.

Dá bhrí sin, cosúil leis an tíopeolaíocht Weberian, tá na samhlacha idéalach ó thaobh nádúir de agus is féidir iad a fheiceáil ag teacht le chéile, fiú go siombalach, i measc na ngníomhaithe sóisialta éagsúla i dtógáil sóisialta an eipidéim.

SEIF agus DLITEANAS SONEGADA

Is é an streachailt atá ann ná leorgacht íosta idir réasúnaíocht fhoirmiúil agus ábharthacht ábharthachta, chomh maith le héifeachtacht éilimh neamhfhoilsithe na sochaí, sa chomhrac i gcoinne cos ar bolg agus eisiamh sóisialta.

Deir Edmundo Arruda Jr. "Tá neamhréasúnachas soiléir ann nuair a dhéantar an fhoirmiúlacht a dhianú gan sásamh éifeachtach na n-éileamh sóisialta, ag tosú le fostaíocht, toisc gurb é an obair an chéad choinníoll de shaoránacht, i dtuairim shona Tarso Genro".

Ní féidir linn a rá go bhfuil fíor-neamhréasúnachas an chórais ag baint leis an colscaradh idir an réasúnaíocht fhoirmiúil agus an réasúnaíocht fhoirmiúil.

Ní aontaímid leis na húdair, áfach, agus iad ag roghnú oibre mar an chéad choinníoll den tsaoránacht.

I bhfianaise na deacrachta a bhaineann le scála luachanna a bhunú agus le riachtanais atá bailí go huilíoch, tuigimid nach bhfuil aon ráthaíocht ann maidir le luachanna sóisialta na hoibre mura féidir a leithéid de cheart a fheidhmiú.

Mar sin, a ligean ar a roghnú na sláinte mar bhunús tuisceana maidir le feidhmiú na hoibre.

Feictear domsa go séanann an smaoineamh ar obair a roghnú mar chatagóir lárnach, le haird chuí, obair léiritheach na n-údar, ró-luacháil ar phróisis tháirgiúla agus thionsclaíocha chun dochair do shláinte agus do bheatha an duine féin.

Ag filleadh ar an gcipiúlacht a bhaineann le dlíthiúlacht faoi chois, comhfhreagraíonn sé, go pointe áirithe, leis an ngá atá ann an daonlathas a radacú mar luach uilíoch.

Ní daonlathas ionadaíoch, foirmiúil amháin, bunaithe ar chinnteacht agus ar shlándáil dhlíthiúil, ach mar bhraistint ar tháirge coinbhleachtaí sóisialta agus ar fhrithsheasmhacht in aghaidh táirgeadh suibiachtúla a dhéanann caighdeánú, stigmate agus neamhniú.

I ndlíthiúlacht is féidir féachaint ar an daonlathas faoi chois go gcruthófar cearta nua gan stad agus go sáraítear teorainneacha na sochaí.

Tuigimid freisin nach féidir díriú ar ghluaiseachtaí sóisialta an fhreagracht as réasúnaíocht nua easnamhach.

Mar sin féin, ní mór na gluaiseachtaí seo a aithint mar fhreagracht as straitéis chun an cluiche daonlathach a radacú.

Sa chiall seo, bua daoine VEID-deimhneacha agus othair SEIF i scaoileadh AZT, cruthú líonraí cearta daonna, rochtain ar chógais, athscálú an chaidrimh idir dochtúirí agus othair, beartas drugaí a chruthú bunaithe ar laghdú díobhála, etc.

Mar sin féin, sa lá atá inniu ann tá próiseas “comhtháthaithe” ag an Stát le hiarcheannairí agus le daoine seropositive a oibríonn i gcláir STD / AIDS chathrach, le buanna tábhachtacha don ghluaiseacht.

Mar fhocal scoir, ní hamháin go bhfuil tábhacht ag baint le gluaiseachtaí sóisialta maidir le cearta a bhaint amach, ach nuair a chruthaítear suibiachtúlacht uathrialach, frithsheasmhach in aghaidh maisithe shóisialta.

Dá réir sin, neart gluaiseachtaí pobalbhunaithe i ngluaiseacht uathachtachta agus suibiachtúlachta, trasfhreagróirí na meicníochtaí cumhra a bhaineann le féiniúlacht chultúrtha.

Dá bhrí sin, má tá sé fíor go ndiúltóimid do réasúnaíocht easnamhach atá ina cuid dhílis de ghluaiseachtaí sóisialta, is gá cuid de na gluaiseachtaí seo a fheiceáil mar phointí réabtha an mhúnla pearsantachta ceannasach.

Dá bhrí sin, má tá sé riachtanach obair daoine atá dearfach ó thaobh VEID agus othair SEIF a chinntiú, is gá freisin a mianta agus a n-éilimh shóisialta a scaipeadh, aghaidh an eipidéim a atógáil agus na daoine sin a stiogmaíocht amhlaidh.

Sandro Sardá.

Fógraí

Earraí Gaolmhara b'fhéidir gur mhaith leat a léamh

Déan trácht agus Sóisialta a dhéanamh. Tá an saol níos fearr le cairde!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Déanann Automattic, Wordpress agus Soropositivo.Org gach rud in ár gcumhacht maidir le do phríobháideacht agus táimid ag feabhsú, ag feabhsú, ag tástáil agus ag cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua cosanta sonraí i gcónaí. Tá do shonraí á gcosaint, agus oibrím, Claudio Souza, ar an mblag seo 18 uair an chloig nó lá chun slándáil do chuid faisnéise a chinntiú i measc a lán rudaí eile, ós rud é go bhfuil a fhios agam na himpleachtaí agus na deacrachtaí a bhaineann le foilseacháin roimhe seo agus le foilseacháin malartaithe. Glacaim le Polasaí Príobháideachta Soropositivo.Org Eolas Ár mBeartas Príobháideachais

Whatsapp WhatsApp Us
An gá duit comhrá a dhéanamh? Tá go leor le tairiscint ag Beto Volpe (cuardaigh an t-ainm seo ar Google). I, Claudio, ní féidir liom bualadh leat a thuilleadh, go maith, ní féidir liom ach na táscairí a chlóscríobh agus is minic a ghlacann an comhrá seal gurbh fhéidir le daoine go minic "ag dul trí" imeacht anseo ag smaoineamh cén cineál tá dÚsachtach orm!