Soropositivo.org VEID, SEIF, Gnéas Béil, Fuinneog Imdhíonachta, Nua-Diagnóisithe?

Ní leor an rud atá á dhéanamh go leor chun rochtain uilíoch a fháil ar ealaíontóirí

Tá tú i Tús ** CD4 - An Príomhphointe i Sláinte an Phobail le VEID ** Ní leor an rud atá á dhéanamh go leor chun rochtain uilíoch a fháil ar ealaíontóirí
?>
Íomhá réamhshocraithe
CD4 - An Príomhphointe i Sláinte an Phobail le VEID

D'eisigh comhrialtas abhcóideachta cóireála idirnáisiúnta AIDS, soláthraithe agus clinicí daoine a bhfuil VEID acu maireachtáil anailís a léiríonn go bhfuil níos lú ná 1 i ngach deichniúr daoine atá ag maireachtáil le VEID ina gcónaí i dtíortha a thairgeann teiripe fhrith-aisvíreasach do gach aon duine beag beann ar chomhaireamh CD4 , contrártha le treoirlínte cóireála idirnáisiúnta. D'éiligh gníomhaitheoirí go bhfuil gá le níos mó maoinithe chun moltaí a dhéanamh chun fírinne an choincheapa maidir le cóireáil uilíoch dhomhanda a thabhairt i gcrích.

Roimh Lá Domhanda SEIF ar 1 i mí na Nollag, d'eisigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) an leagan críochnaithe dá Treoirlínte comhdhlúite maidir le húsáid drugaí frith-aisvíreasacha chun ionfhabhtú VEID a chóireáil agus a chosc. A eisíodh roimhe seo in a réamhleagan i mí Mheán Fómhair de 2015.

Molann na treoirlínte cóireáil fhrith-aisvíreasach do gach duine a ndéantar diagnóis air maidir le VEID beag beann ar an gcomhaireamh T-chill TXX nó ar na comharthaí cliniciúla agus molann siad próifiolacsas (PrEP) réamh-nochta do dhaoine atá i mbaol mór ionfhabhtaithe. Bhí tionchar ag comhlacht fianaise a bhí ag dul i méid ar na moltaí, lena n-áirítear torthaí ó staidéir mhóra mar shampla TÚS e HPTN 052, a thaispeánann go laghdaíonn tús a chur le cóireáil go gairid tar éis an diagnóis an baol go dtarlódh dul chun cinn agus bás galair chomh maith le tarchur VEID a laghdú.

Thosaigh treoirlínte na Roinne Sláinte agus Seirbhísí Daonna ag moladh cóireála dóibh siúd go léir a bhfuil VEID orthu i 2012. An pictiúr cliniciúil den Chumann Eorpach SEIF (EACS) a eisíodh le haghaidh cóireáil uilíoch ar threoirlínte mar a thugtar orthu ag a chomhdháil le déanaí in Barcelona, ​​chun treoirlínte leathana náisiúnta a thabhairt i dtíortha ardioncaim agus i dtreoirlínte domhanda WHO faoi chomhaontú ag an chéad uair ó 2006..

Ach níl an comhaontú seo á chur i bhfeidhm go fóill, de réir tuarascála -I dtreo Cóireála ar Éileamh ar Chách - ullmhaithe agus faofa ag an bhFóram Sláinte agus comhrialtas domhanda comhpháirtithe lena n-áirítear Cumann Idirnáisiúnta Chúramóirí SEIF, Pobal Idirnáisiúnta na mBan a bhfuil VEID acu, Pangea, an Feachtas Gníomhaíochta um Chóireáil agus Eagraíochtaí Réigiúnacha san Afraic; Áise agus Meiriceá Laidineach agus an Mhuir Chairib.

Taispeánann an tuarascáil, a scaoileadh i 30 i mí na Samhna, nach gcónaíonn ach 9% de dhaoine le VEID i dtíortha a thugann cóireáil do gach duine díreach tar éis an diagnóis. Iad siúd nach seoltar abhaile go minic ó chlinicí tar éis diagnóise VEID toisc go bhfuil a gcomhaireamh CD4 ró-ard fós, ní fhilleann siad ach nuair a bhíonn siad tinn go leor le bheith incháilithe le haghaidh cóireála.

"Is é fírinne an scéil ná go ndéantar an chuid is mó de na daoine a diagnóisíodh le VEID a dhíchur ó chóireáil agus go n-insítear dóibh filleadh nuair a bhíonn siad tinn. Stiúrthóir Feidhmiúcháin Difríochtaí Sláinte san Áise Russell. "Ach i mórán tíortha saibhre, is féidir le daoine a bhfuil VEID acu maireachtáil ar chóireálacha beag beann ar a gcéim den ghalar. Tá éifeacht mharfach ag an bpatrún dhá chéim seo agus dhá-chéim "

Dar le UNAIDS, bhí rochtain ag 15,8 milliún de na 36,9 milliún duine a chónaíonn le VEID ar fud an domhain ar chóireáil fhrithvíreasach i Meitheamh 2015, ag fágáil thart ar 21,1 milliún duine incháilithe ach nár caitheadh ​​leo.

Is tíortha ardioncaim nó níos airde ná tíortha lárioncaim iad na trí thír déag a chuireann cóireáil ar-éileamh láithreach ar fáil do gach duine a ndéantar diagnóis orthu maidir le VEID, agus is ionann iad agus 4,4% d'ualach domhanda básmhaireacht SEIF. Is é an meánioncam bliantúil per capita sna tíortha seo ná $ 29,388 13, i gcomparáid le $ 9,003 amháin sna tíortha 20 atá freagrach as thart ar 80% den ualach galar HIV foriomlán.

As na tíortha 114 a bhfuil treoirlínte acu maidir le cóireáil VEID a foilsíodh, is iad 55 ná "as comhlíonadh go mór"De réir na tuarascála, tús na cóireála le teorainn níos ísle ná na treoirlínte a leanadh roimhe seo nuair a cuireadh tús le cóireáil le leibhéal leibhéal cealla 500 / mm3. Ní ghlaoitear TARV ar chuid acu go dtí go dtiteann duine de chomhaireamh CD4 faoi 350 nó fiú cealla / mm 2003, ag léiriú go bhfuil damáiste tromchúiseach déanta cheana féin ag an gcóras imdhíonachta le baol ard galair faille agus iarmhairtí nach féidir a thuar ...

"Is éard atá i gceist le moill i bhfeidhmiú na dtástálacha agus na ndéileálacha ná na milliúin básanna inchoiscthe agus ionfhabhtuithe nua VEID," a dúirt José Zuniga, uachtarán Chumann Idirnáisiúnta Cúramóirí SEIF. "Agus cé go bhfuil na huimhreacha ag teacht chun cinn, léiríonn gach bás tragóid neamhriachtanach a bhfuil tionchar tubaisteach aige ar leibhéal an duine aonair, an teaghlaigh agus an phobail. Tá dualgas morálta orainn a chinntiú gur féidir le gach duine rochtain a fháil ar an gcaighdeán is airde de chúram VEID is cuma cén áit a dtarlaíonn siad nó go maireann siad. "

Breathnaíonn an tuarascáil ar fhorbairtí a chuirfidh ar gach tír polasaithe a ghlacadh a chuirfidh ar chumas gach duine a bhfuil VEID acu maireachtáil ar thíortha ar éileamh agus ar chóireáil glaonna agus ar thíortha bronntacha chun an maoiniú riachtanach a sholáthar roimh Chruinniú Ardleibhéil na NA ar SEIF i Meitheamh 2016. Chuir siad i bhfios go láidir gur cheart do thíortha solúbthacht a úsáid i rialacha maoine intleachtúla chun a chinntiú go bhfuil cógais VEID ar fáil i gcur i láthair cineálach agus inrochtana agus a chur leis go gcaithfidh tíortha aghaidh a thabhairt ar chearta an duine i gcoinne bacainní ar rochtain leathnaithe ar chúram daoine atá dearfach i VEID, lena n-áirítear deireadh le coiriúnú VEID, stiogma, leithcheala agus roghnaíochta i réimse na n-acmhainní daonna corparáideacha, áit a gcuireann toradh imoibríoch an t-iarrthóir i leataobh, beag beann ar a leibhéal cáilíochta.

Dúirt abhcóidí freisin go bhfuil siad tiomanta do thaiscéaladh a dhéanamh ar thíortha deontóra agus cur i bhfeidhm freagrach agus an Chomhdháil Idirnáisiúnta ar AIDS XXI á coinneáil in Durban i mí Iúil.

"Táimid an-dóchasach an fhírinne a fhíorú sa fhreagairt dhomhanda ar SEIF," a dúirt Anele Yawa, Ard-Rúnaí na hAfraice Theas sa Fheachtas Gníomhaíochta le haghaidh cóireála. "Is cuma cé mhéid daoine a labhraíonn faoi" réiteach deiridh ar AIDS, "fad is nach bhfuil toil pholaitiúil ann chun córais sláinte a cheartú agus infheistíocht a mhéadú, fanfaidh 'deireadh le SEIF' mar chimera agus leanfaidh daoine ar an talamh ar aghaidh ag fulaingt. "

D'fhoilsigh eagraíocht abhcóideachta eile, feachtas, tuarascáil le haghaidh Lá Domhanda SEIF, ag tabhairt rabhaidh ar easnamh bliantúil measta de $ 12 billiún sa mhéid is gá chun an eipidéim a chosc. Measadh go raibh caiteachas domhanda VEID / SEIF ag 20 billiún i 2014, ach ba chóir go sroichfeadh sé $ 32 billiún i 2020 chun "cuar an ghalair a dhúbailt go dtí deireadh an eipidéim."

Tharraing sé aird freisin ar roinnt dúshlán sóisialta, eacnamaíoch agus dlíthiúil i go leor tíortha a fhágann go bhfuil fir a bhfuil gnéas acu le fir, trasinscneach agus ógánaigh, mná agus cailíní níos leochailí a bheith ionfhabhtaithe le VEID agus níos lú seans go mbeidh siad ionfhabhtaithe. cóireáil agus tástáil a lorg.

"Tá an dul chun cinn atá déanta againn i gcoinne VEID / SEIF chomh cumhachtach go bhfuil sé éasca a bheith meallta ag mothú bréagach slándála maidir le méid na coimhlinte os ár gcomhair," a dúirt stiúrthóir polasaí sláinte domhanda Erin Hohlfelder. "Tá an domhan ina chónaí ar bhuiséad atá fós beagnach $ 12 billiún in aghaidh na bliana níos giorra d d cad a thógfaidh sé chun deireadh a chur leis an ngalar seo agus le dollar, euro, punt, ní fhásann Naira agus yen sna crainn. An Lá Domhanda SEIF seo - leis an gconair a bhaineann leis an eipidéim agus leis na milliúin de shaol an duine i gceist - teastaíonn rialtais, corparáidí agus gníomhartha daonchairdiúla uainn chun dlús a chur leis na hacmhainní is gá chun stop a chur le SEIF.

léaráid chartúin harlequinChuidigh nóta eagarthóra Soropositivo.Org, ag ainmniú damh, daoine le moráltacht amhrasach agus iompar débhríoch cosúil le Feliciano agus Bolsonaro, le cúl-ais neamh-inúsáidte a chur chun cinn (bheadh ​​ainm agam ach léann páistí an suíomh seo), ag cosc ​​oideachas inscne, ag cur isteach ar obair na Caitlicigh ar an gceart chun cinneadh a dhéanamh (Sa chás seo, tá sé i gceist ag an eagraíocht (...) a fhreastalaíonn ar ainm CNBB agus ar roinnt parlaiminteoirí, atá anois, chun a máistir-mháistir, an Teach Harlequin a chosaint, anord a bhunú sa tír chun a n-iarrachtaí a bhaint amach, ag úsáid Maisigh go bhfuil mé ag faire ar a aineolas agus a daille trí chúrsa, fórsa, vóta agus fuinneamh a thabhairt do na hiarsmaí seo, rud a spreagann an eipidéim VEID / SEIF sa Bhrasaíl áit a bhfaigheann 11.000 duine bás in aghaidh na bliana a thugann, abair linn, thart ar gach ocht n-uaire agus cúig nóiméad déag.

Déanann siad cruinneas chun deireadh a chur leis an bhfuadar amuigh ansin.

Agus muid .... I anseo

Léigh téacs as Richard Parker

Catagóir: Cóireála VEID

Postáilte ar an Máirt, 01 2015 Nollaig 00: 00

Scríofa ag Liz Highleyman

Aistrithe ag bunaidh Claudio Souza ar Gan Dóthain a Dhéanamh chun Rochtain Uilíoch ar Chóireáil VEID a chur ar fáil, deir Abhcóidí. Athbhreithnithe ag Mara Macedo

12 / 1 / 15

Foinsí

Difríochtaí i gcúrsaí sláinte agus comhpháirtithe. Le haghaidh cóireála ar éileamh do chách. Nollaig 2015.

Difríochtaí i gcúrsaí sláinte agus comhpháirtithe. Maireann níos lú ná 1 as deichniúr a chónaíonn le HIV i dtír tar éis cóireála VEID Preaseisiúint. Samhain 30 2015.

Feachtas. Is léir ó thuarascáil nua go bhfuil imní ar an rialtas maidir le bogásacht an rialtais sa chomhrac domhanda i gcoinne VEID / SEIF. Preaseisiúint. Nollaig 1 2015.

Fógraí

Earraí Gaolmhara b'fhéidir gur mhaith leat a léamh

Déan trácht agus Sóisialta a dhéanamh. Tá an saol níos fearr le cairde!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Déanann Automattic, Wordpress agus Soropositivo.Org gach rud in ár gcumhacht maidir le do phríobháideacht agus táimid ag feabhsú, ag feabhsú, ag tástáil agus ag cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua cosanta sonraí i gcónaí. Tá do shonraí á gcosaint, agus oibrím, Claudio Souza, ar an mblag seo 18 uair an chloig nó lá chun slándáil do chuid faisnéise a chinntiú i measc a lán rudaí eile, ós rud é go bhfuil a fhios agam na himpleachtaí agus na deacrachtaí a bhaineann le foilseacháin roimhe seo agus le foilseacháin malartaithe. Glacaim le Polasaí Príobháideachta Soropositivo.Org Eolas Ár mBeartas Príobháideachais

Whatsapp WhatsApp Us
An gá duit comhrá a dhéanamh? Tá go leor le tairiscint ag Beto Volpe (cuardaigh an t-ainm seo ar Google). I, Claudio, ní féidir liom bualadh leat a thuilleadh, go maith, ní féidir liom ach na táscairí a chlóscríobh agus is minic a ghlacann an comhrá seal gurbh fhéidir le daoine go minic "ag dul trí" imeacht anseo ag smaoineamh cén cineál tá dÚsachtach orm!