Buaicphointí Galair deiseacha?! Fíricí faoi SEIF Inscne VEID VEID VEID nó Bunúsach Oftailmeolaíocht Ag maireachtáil le VEID Maireachtáil Shláintiúil Foréigean ar Mhná

Díghiniúint macálach a bhaineann le haois (AMD) i ndaoine VEID-dhearfach

San alt a foilsíodh Dé hAoine seo caite 03 2015 Aibreán cuirimid eolas ginearálta ar fáil faoi ag dul in aois na súl agus díghrádaithe macular a bhaineann le haois (AMD) de CATIE, san alt seo dhírigh muid ar thuarascálacha ar AMD (Díscaoileadh Macular a Bhaineann le hAois) in othair VEID-dearfacha.

Tá taighdeoirí ag Ospidéal Mount Sinai i gCathair Nua-Eabhrac agus i gcodanna eile de na Stáit Aontaithe ag rianú sláinte súile na ndaoine a mhair AIDS trí theiripe fhrith-aisvíreasach a chur i bhfeidhm ó lár 1996.

Fuair ​​siad amach, as na rannpháirtithe 1.825, go raibh 10% i gcéim AMD idirmheánach. Maidir le daoine VEID-diúltacha, bhí ráta AMD i measc na marthanóirí fadtéarmacha seo de SEIF ceithre huaire níos airde. Déantar torthaí agus impleachtaí an staidéir seo a phlé thíos.

Sonraí Staidéar

D'earcaigh taighdeoirí i gcathracha 19 sna Stáit Aontaithe rannpháirtithe ó staidéar sláinte súl.

Cuireadh tús le hearcaíocht ag 1998 agus chríochnaigh sé ag 2011. Rinneadh na rannpháirtithe uile a dhiagnóisiú le SEIF, cuid acu le deacrachtaí oftailmeolaíochta. Mar chuid den staidéar, tógadh agus rinneadh meastóireacht ar ghrianghraif reitineach de gach súl de gach ábhar staidéir. Don anailís atá ann faoi láthair, díríodh ar AMD (DMI nó Degeneration Macular i gcoibhneas le haois aistriúcháin shaor); níor úsáid na taighdeoirí an stair leighis a bhí ag daoine a raibh SEIF acu agus deacrachtaí ainsealacha sa chéim earcaíochta cheana féin.

SEIF, bhfreagra fós
SEIF: Na Puzzles Enigmatic

Seo a leanas meánphróifíl na rannpháirtithe a tháinig isteach sa staidéar:

  • 81% As fir, 19% de na mná
  • Aois - 43 bliana
  • CD4 + comhaireamh lymphocyte - cealla 198 / mm3
  • CD4 + an scór is ísle sa tréimhse staidéir = cealla 44 / mm3
  • Ualach víreasach - thart ar 500 cóipeanna / ml
  • An t-ualach víreasach is airde le linn staidéir - cóipeanna 20.000 / ml

Nóta ón eagarthóir. Dealraíonn sé go bhfuil an difríocht chéatadánach i ngnéas na n-ábhar sa suirbhé iomarcach, agus fós léiríonn sé dhá rud, ceann atá thar a bheith tromchúiseach: I ndiaidh 1998 bhí difríocht mhór fós idir líon na bhfear a bhí dearfach ó VEID agus fireannaigh agus, le himeacht ama, tá an difríocht seo ag athrú, agus i réigiúin áirithe agus in aoisghrúpaí áirithe tá líon níos mó ban seropositive cheana féin, a nochtann, i lár na mblianta 2000, gur thuig mé sin Thosaigh líon na mban a diagnóisíodh mar VEID deimhneach ag méadú, agus, i mbeagán focal, tá sé ar eolas anois go bhfuil mná thar a bheith leochaileach do VEID agus SEIF mar gheall ar fhachtóirí cosúil le mí-aire, foréigean i gcoinne ban, úsáid coiscín a chaibidliú sa chaidreamh idir Bean vs. Fear (níl caipitliú ar OH), neamhchlaontacht neamhfhreagrach (nóta an aistritheora: Aistrím mo smaointeoireacht ar bhealach simplí: Ná bíodh a fhios agam an ceart an t-elamus baile a shocrú, ar a laghad cuibheas chun coiscíní a úsáid i gcaidrimh lasmuigh den phósadh, soith a thug breith), éigniú i bpósadh agus líon gan teorainn na n-ainghníomhartha a dhéantar i gcoinne ban agus, ina theannta sin, daoine atá, cé nach bhfuil sainmhínitheoir moirfeolaíoch áirithe acu, gur maith leo mná).

Torthaí

Bhí céim idirmheánach DMARD ag beagnach 10% de na rannpháirtithe. Is féidir le daoine leis an diagnóis seo lagú amhairc a fhorbairt go héasca agus, i gcásanna áirithe, éiríonn sé níos measa le himeacht ama, as a dtagann daille buan agus nach féidir a aisghabháil.

Fear dall

Fachtóirí riosca féideartha

D'fhéach taighdeoirí ar roinnt fachtóirí ionchasacha a bhí ag rannpháirtithe tráth a ndeachaigh siad isteach sa staidéar agus fuarthas amach go raibh na sonraí seo a leanas bainteach go staitistiúil le riosca méadaithe do AMD

  • Aoisghrúpa - gach deich mbliana os cionn na mblianta 29, bhí baol méadaithe dhá uair ag rannpháirtithe go bhforbrófaí AMD
  • Bhí an baol ann go bhforbródh iompar riosca VEID-úsáideoirí drugaí insteallta (IDUanna) nó daoine heitrighnéasacha féin-shainmhínithe faoi dhó faoi dhó go bhforbrófaí AMD i ndáil le homaighnéasaigh agus fir dhéghnéasacha.

Na comparáidí

Rinne na taighdeoirí comparáid idir na rátaí AMD i sonraí a bailíodh ó dhaoine VEID-diúltacha, trí staidéar ina raibh na mílte de chónaitheoirí chathair Beaver Dam in Wisconsin (ar a dtugtaí "The Beaver Dam Study").

Sa staidéar seo, rinne rannpháirtithe scrúduithe fairsinge oftailmeolaíochta freisin.

I gcomparáid leis sin, fuair na taighdeoirí amach gur léirigh daoine a bhí VEID-dhearfach sa staidéar reatha ceithre huaire níos mó riosca go bhforbrófaí AMD ná an grúpa daoine atá dearfach ó thaobh VEID de.

Breathnaigh, déan anailís agus coimeád i gcuimhne.

Chun Smaoinigh
Tá sé tábhachtach gan ginearálú ná a thoirmeasc. Má tá tú VEID-deimhneach ba chóir duit do aire a choinneáil ar seo agus ar gach rud a tharlaíonn i do chorp. Mar sin féin, ní féidir leat maireachtáil i stát paranóideach. is duine gach duine agus is cás é gach cás

Is trasnaí an anailís reatha ar AMD i ndaoine aonaracha. Is é sin, rinneadh meastóireacht ar shonraí ó am ar leith; mar sin, ní mór meastóireacht chúramach a dhéanamh go cúramach agus go cúramach ar chonclúidí maidir le cúis / cúiseanna féideartha na bpróiseas AMRD don taighde sin.

Tá na cúiseanna féideartha a bhaineann le AMD a ainmnítear sa staidéar seo suimiúil agus is cosúil go bhfuil ciall leo go intuigthe.

Fís-fhís DMRI-with-poll

Mar shampla, is fachtóir riosca aitheanta é aois do AMD agus tá sé ráite ag taighdeoirí go bhfuil baol méadaithe ag baint le húsáideoirí drugaí insteallta (IDUanna) maidir le próisis AMD.

Ba chóir go mbeadh a fhios ag léitheoirí, fiú má tá torthaí an staidéir seo 100 faoin gcéad cruinn (atá an-neamhchoitianta sa leigheas), ní dócha go mbainfidh siad le gach duine atá dearfach ó thaobh VEID de.

Tá sé seo toisc go raibh an-chuid CD4 + ag roinnt de na rannpháirtithe san am atá thart (níos lú ná cealla 50 / mm3), ag tabhairt le tuiscint go raibh fadhbanna imdhíonachta dáiríre acu ag pointe éigin den saol agus nach féidir iad a thomhas ach amháin na hothair a chaomhnaíonn reiligiúnach a stair liachta, agus na próisis thógálacha a chuir fórsaí Dúlra orthu.

D’fhéadfadh comhaireamh CD4 + den sórt sin a bheith ina chúis le rannpháirtithe athlasadh níos mó (mar shampla, d'fhéadfadh roinnt othar a mhaireann le fada vasculitis a fhorbairt, a d'fhéadfadh claonadh níos mó a bheith ann do thrombi-clots i sruth na fola - agus Embolism athdhéanta Thrombo Pulmonary, is é sin cás an tsaoránaigh seo, a aistríonn an téacs i láthair na huaire, agus a mhaireann dhá heambólacht scamhógach agus dhá mheiningíteas ...) agus fadhbanna eile a bhaineann leis an gcóras imdhíonachta, rud a mhéadaíonn an baol AMD .

Le blianta beaga anuas, i dtíortha ardioncaim ioncam-per-capita, tá treoirlínte maidir le cleachtas cliniciúil agus cóireáil spreagúil as tús luath a chur le teiripe frith-aisvíreasach (ar a dtugtar HAART nó HAART de ghnáth), rud a sheachnaíonn an líon íseal CD4 + (agus damáiste imdhíonachta dá bharr) agus is lú an seans ann inniu. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh sé nach mbeadh torthaí an staidéir i bhfeidhm ar dhaoine nár thit a gcomhaireamh CD4 + chuig leibhéil chomh híseal sin riamh.

Níl na cúiseanna atá leis an mbaol méadaithe AMD i measc an ghrúpa seo d'othair atá dearfach ó thaobh VEID de cheart agus tá go leor le déanamh fós.

Mar sin féin, tá amhras ar thaighdeoirí in Ospidéal Mount Sinai go bhféadfadh ról suntasach agus nach féidir a shárú a bheith ag tosca mar ghníomhachtú agus athlasadh iomarcach imdhíonachta roimh thús a chur le HAART i saolré rannpháirtithe an staidéir.

Ba chóir do chlinicí eile a mheas cibé acu a mheasann siad torthaí an staidéir a rinneadh in Ospidéal Mount Sinai i SAM.

Mar sin féin, ba chóir a mheabhrú, ar a laghad, go léiríonn torthaí an staidéir an gá atá le daoine atá dearfach i VEID obair leantach oftailmeolaíoch a dhéanamh ionas gur féidir le lianna cásanna AMD (agus aon deacrachtaí eile oftailmeolaíochta) a bhrath go tapa agus, nuair is féidir, forordú a dhéanamh ar chóireálacha chun riocht den sórt sin a chobhsú, a mhaolú nó a leigheas.

Cuireadh an fhaisnéis arna soláthar ag CATIE (Ceanada Malartú faisnéise cóireála SEIF). Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil CATIE, 1.800.263.1638 nó ríomhphost Catie. Ní mór an creidmheas le feiceáil ar aon fhoilseachán ar líne, le nasc ar ais go dtí an bunaidh. Ní féidir an t-aistriúchán go Portaingéilis Brasaíle a úsáid gan údarú i scríbhinn a fháil roimh ré uathu siúd atá freagrach as an Láithreán Gréasáin Seropositive, ag cur an tsáraitheoir faoi impleachtaí féideartha na ndlíthe a chlúdaíonn cearta maoine intleachtúla. Tabhair faoi deara, i dtéarmaí ginearálta, is ar éigean a dhiúltóidh mé úsáid an téacs féin, ar choinníoll go dtugtar na creidmheasanna. Iarr mé nasc chuig an suíomh freisin, sa chomhdhéanamh seo a leanas: http://soropositivo.org/ Is é is cúis leis seo ná go gcaithfidh mé méid áirithe a íoc gach bliain chun cuid de na feabhsuithe a choinneáil, mar shampla mapáil go réimsí, spás le haghaidh íomhánna, seirbhísí físe VideoPress agus, ar ndóigh, mo dhearbhú cinnte go bhfuil, lá amháin, Gheobhaidh mé bás agus ní féidir liom a thuar an féidir le mo shliocht nó le daoine eile, nó b'fhéidir fiú AUTTOMATIC, oibriú an chéanna a ráthú sa mhúnla reatha, tar éis mo phasáiste ... Mar sin féin, ní údaróidh mé an mhacasamhlú cruinn ar an leathanach, ag baint úsáide as na híomhánna a chaithfidh mé a cheannach chun roinnt úrnuachta a choinneáil agus nach dtagann siad isteach san aontacht. Más mian leat grianghraif ar ardchaighdeán a fháil le haghaidh praghsanna maithe, cliceáil air seo nasc, a osclaíonn i gcluaisín eile agus suíomh eile. Go raibh maith agat

Oiriúnú agus athbhreithniú aistriúcháin ar an mbunchóip i bPortaingéilis Bhrasaíl i gCeanada i mBéarla: Meath macular a bhaineann le haois i ndaoine VE + + le Claudio Souza

(Agus an-fhéidearthacht ag an diabhal) tá a fhios aige cén fáth a ndéanann siad é seo agus a chuireann bac air rún atá acu ...

Acmhainní Ionfhabhtú Víreas In-imdhíonachta Daonna a Bhainistiú in Aois-Aois Ionfhabhtú fadtéarmach VEID agus caighdeán maireachtála a bhaineann le sláinte - CATIE Nuacht Fiosraíonn dochtúirí na hÍsiltíre crosbhealach aosaithe agus VEID - CATIE Nuacht Tuairiscigh don NIH faoi Aosú agus VEID Clár Oibre na Comhpháirtíochta CIHR Clár Taighde Taighde um Ghalair VEID CIHR: Réimsí Taighde Ábhartha VEID agus Aging - Leideanna maidir le Maireachtáil Shláintiúil le haghaidh 50 Men Blianta agus Níos Mó Ag maireachtáil le VEID VEID agus Aging - Sraith CATAN Webinar: Bloic Foirgníochta Bileoga eolais faoi VEID agus aosú i gCeanada - Cumann SEIF Cheanada Moltaí atá bunaithe ar fhianaise le haghaidh athshlánúcháin le daoine fásta níos sine atá ag maireachtáil le VEID: sintéis eolais -Sean R. feadán solúbtha uimh TAGARTHA: Jabs DA, Van Natta ML, et al. Leitheadúlacht na meath macular idirmheánach a bhaineann le haois in othair a bhfuil an siondróm imdhíonachta faighte acu. Iris Iris Oftailmeolaíochta. 2015; sa phreas.

Más gá duit labhairt agus mura raibh tú in ann mise nó Beto Volpe a aimsiú, is rogha i bhfad níos cothroime é seo, Beto, is féidir leat do theachtaireacht a sheoladh freisin. B'fhéidir gur féidir liom tamall a thógáil. Seiceáilim na teachtaireachtaí ag meánlae, go gairid ina dhiaidh sin, i ndáiríre, ag 20:00.
Tá sé ag éirí níos deacra agus níos deacra dom, an rud iomlán seo, a chlóscríobh.
Agus deireadh mé go dteastaíonn eatramh idir mír amháin agus mír eile.

Ach bí cinnte de rud amháin a d’fhoghlaim mé:

Réitíonn am agus foighne gach rud díreach!
----------------------------Príobháideacht Nuair a sheolann tú an teachtaireacht seo tá tú intuigthe gur léigh tú agus gur ghlac tú lenár bpolasaithe príobháideachais agus bainistíochta sonraí. [/ glacadh]

Moltaí léitheoireachta

Dúirt duine amháin rud éigin cheana féin! Agus beidh tú, fágtha amach!?

Dia duit! Baineann do thuairim i gcónaí. tá rud éigin le rá agat? Tá sé anseo! Aon cheisteanna? Is féidir linn tosú anseo!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Déanann Automattic, Wordpress agus Soropositivo.Org, agus mé, gach cumhacht atá againn maidir le do phríobháideacht. Agus táimid ag feabhsú, ag feabhsú, ag tástáil agus ag cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua cosanta sonraí i gcónaí. Tá do shonraí á gcosaint, agus oibrím, Claudio Souza, ar an mblag seo 18 uair an chloig nó lá chun slándáil do chuid faisnéise a chinntiú i measc a lán rudaí eile, ós rud é go bhfuil a fhios agam na himpleachtaí agus na deacrachtaí a bhaineann le foilseacháin roimhe seo agus le foilseacháin malartaithe. Glacaim le Polasaí Príobháideachta Soropositivo.Org Eolas Ár mBeartas Príobháideachais

An gá duit comhrá a dhéanamh? Déanaim iarracht a bheith anseo ag an am a thaispeáin mé. Murar féidir liom freagra a thabhairt, bhí sé mar nach raibh mé in ann é a dhéanamh. Rud amháin is féidir leat a bheith cinnte de. Mé i gcónaí ag freagairt