I dtreo Cneasaithe Feidhme: Ospidéal HAART Laghdaítear, ach ní chuireann sé deireadh leis, taiscumar VEID -

Íomhá réamhshocraithe
Ualach víreasach Croí 2015 VEID VEID Márta 2015 othair Aistriúcháin Deonacha
Tosaigh EALAÍN Laghdaíonn sé, ach ní chuireann sé deireadh leis, an taiscumar VEID - I dtreo Cneasaithe Feidhme
I dtreo Cneasaithe Feidhme: Tosú Láithreach HAART Nach Cosc Foirmiú Taiscumar VEID
Jonathan Li i láthair an ELEVENTH a2015. Grianghraf le Liz Highleyman, hivandhepatitis.com
Cuireadh teiripe fhrith-aisvíreasach (ART) i bhfeidhm go han-tapa tar éis ionfhabhtú VEID teorainn a chur le méid "taiscumar" an víreas VEID agus mar thoradh air sin moill ar “aisvíreas víreasach” tar éis scor cóireála, de réir roinnt cur i láthair le déanaí Comhdháil Ar Athsheirbhísí agus Ionfhabhtuithe Deiseanna (CROI 2015) i Seattle, SAM. Léirítear i dtaighde eile gur féidir le roinnt bithchomharthaí a thuar cé hiad na daoine a mbeidh VEID orthu teacht ar ais tar éis dóibh Teiripe Frith-aisvíreasach a stopadh. Conas Teiripe Antiretroviral (EALAÍ) cuireann sé isteach ar thimthriall na Gaeilge saol VEID a chomhtháthaíonn a ábhar géiniteach le hábhar géiniteach daonna, ag leibhéal crómasóm na gceall óstach, agus a úsáideann “innealra na cille chun víris nua a tháirgeadh”, go gairid tar éis ionfhabhtaithe, cruthaíonn VEID taiscumar folaigh dá ábhar géiniteach, ar a dtugtar: DNA víreasach pro ar fos agus neamhghníomhach nó i gcill T an choirp. Ag an am céanna is féidir leis an THERAPY ANTIRRETROVIRAL rialú a dhéanamh ar mhacasamhlú víreasach fadtéarmach, má chuirtear deireadh leis na drugaí, is gearr go n-athbhunóidh an víreas an t-ionfhabhtú, rud a chuireann bac mór ar dhíothú víreasach.

Cóireáil luath naíonán nuabheirthe

Nuabheirthe
Nuabheirthe
Chuir Helen Payne ó Choláiste na hOllscoile, Londain, conclúidí an staidéir CHER i láthair - Leanaí le VEID agus Teiripe Frith-aisvíreasach (EALA) - inar sannadh randamach leanaí nuabheirthe a fuair VEID trí tharchur ó mháthair go leanbh chun teiripe fhrithvíreasach a thosú láithreach. Maireann 40 nó 96 seachtain nó an mhoill ar chóireáil a thosú go dtí go dtaispeánann siad comharthaí dul chun cinn galair. Chláraigh CHER níos mó ná 400 leanbh leis an víreas VEID san Afraic Theas, a bhí faoi 12 seachtain d'aois agus a raibh comhaireamh / céatadán> 25% acu ag an mbunlíne CD4Víreas cille 3d - Cealla T. Como tuairiscíodh, chinn an staidéar go raibh laghdú mortlaíochta de 76% ag an gcéad cheann i gcomparáid le cóireáil iarchurtha teiripe fhrithvíreasaigh. Rinne an fo-staidéar reatha meastóireacht ar 247 leanbh a bhí ar an Teiripe Antiretroviral (EALAÍ) ar feadh 24 seachtaine ar a laghad ualach víreasach plasma faoi chois. Leanaí sa ghrúpa Teiripe Frith-aisvíreasach láithreach inar caitheadh ​​96 seachtain ar an meán de Theiripe Frith-aisvíreasach i gcomparáid le 81 seachtain den teiripe chéanna do na leanaí sa ghrúpa a chuir tús lena gcóireáil ar athló. Cealla mononuclear fola forimeallacha (PBMC) ar bailíodh a samplaí gach 12 seachtain, ar feadh uastréimhse cúig bliana. Tomhaiseadh DNA Viral ag úsáid tástála le teorainn braite de 12 chóip in aghaidh 1 PBMC. Bhí taiscumar i bhfad níos lú ag leanaí a thosaigh teiripe fhrith-aisvíreasach go luath agus a caitheadh ​​le 100.000 seachtain, nó leibhéal íseal DNA víreasach ina gcealla imdhíonachta, ná leanaí sa ghrúpa cóireála iarchurtha (meán 96 vs 27 cóip in aghaidh 100 PBMC).
Ní nach ionadh, mhéadaigh DNA réamhvíreasach a leibhéil nuair a stop na leanaí a gcuid cóireálacha. Ag seachtain 248, bhí VEID DNA cosúil le leibhéil tosaigh na leanaí cóireáilte a stop cóireáil ag 40 seachtain, iad siúd a stopadh ag 96 seachtain agus iad siúd a chuir moill ar thosú cóireála, ag léiriú go bhféadfadh an buntáiste a bhaineann le teiripe fhrithvíreasach a thosú a bheith caillte tar éis stopadh cóireála. Bhí méid beag an taiscumar víreasach agus an dóchúlacht go bhfaighfí taiscumar víreasach nach féidir a thuar, nach gciallaíonn go bhfuil VEID díothaithe, ach nárbh fhéidir é a fháil ag baint úsáide as tástálacha reatha - nasctha go láidir le tús a chur le teiripe frith-aisvíreasach ag aois níos óige i teiripe fhrith-aisvíreasach, níos mó ama carnaí ar theiripe fhrith-aisvíreasach agus tréimhse níos faide faoi chois víreasach. Ina theannta sin, tá leibhéal níos airde DNA cytomegalovirus (CMV) ann, a bhfuil baint mhór aige le taiscumar níos mó VEID. Mar sin féin, ní réamhaisnéiseoir suntasach é méid na seiceolaíochta (tástáil le haghaidh antasubstaintí deimhneacha VEID nó diúltach) ar mhéid an taiscumar víreasach.
Suimiúil go leor, fuair staidéar eile a rinne taighdeoirí in Ollscoil California ag San Diego amach go raibh baint ag an DBADNA inbhraite CMV i PBMCanna le méid níos mó VEID DNA i ndaoine fásta a thosaigh teiripe frith-aisvíreasach i rith an chéad cheann ionfhabhtú VEID. Tugann na torthaí seo le tuiscint go bhféadfadh "macasamhlú CMV cabhrú le taiscumar DNA VEID a choinneáil," a dúirt na taighdeoirí.

SeirbheáilChuir taighdeoirí CHER próifílí níos mionsonraithe i láthair de na cúigear leanaí a raibh DNA réamh-víreasach gan teorannú acu uair amháin ar a laghad le linn na tréimhse leantach. Chuir Triúr acu Teiripe Frith-aisvíreasach ar bun go luath (sa tseachtain 6-7) agus stop siad an chóireáil ag seachtain 96, agus sa chúigiú cuid cuireadh moill ar an tús; (ó sheachtain 14).

I measc na ceathrar a thosaigh go luath TÉACS TRÁCHTÁLA, bhí dhá cheann acu VEID-deimhneach agus beirt VEID-diúltach. Ar deireadh, d'fhulaing na leanaí go léir a stop teiripe frith-aisvíreasach VEID. "Tá tús áite ag teiripe frith-aisvíreasach (EALA) agus cosc ​​leanúnach víreolaíoch chun an taiscumar a laghdú," a dúirt na taighdeoirí.

"D'fhéadfadh na torthaí seo faisnéis luachmhar a sholáthar maidir le hidirghabhálacha teiripeacha a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo le haghaidh laghdú taiscumar amhail vacsaíniú, gníomhachtú agus imréiteach, agus cóireáil comh-ionfhabhtuithe i luath teiripe frith-aisvíreasach. "

Is fiú a thabhairt faoi deara, cé gur thosaigh naíonáin CHER ag cóireáil go luath, ní mheasfaí iad a bheith “an-luath” mar dhaoine a shroich leibhéil inbhraite DNA DNA dóibh siúd a thosaigh teiripe Antiretroviral sa séú agus sa seachtú seachtain d'aois. I gcodarsnacht leis sin,Leanbh ó Mississippi ", A measadh go forleathan go raibh leigheas air tar éis VEID a chur ar ais ina dhiaidh sin gan aon teiripe ARV a bheith acu ar feadh dhá bhliain, tar éis dó teiripe fhrithvíreasach a thosú 30 uair an chloig tar éis na breithe. Bhronn Priyanka Uprety ó Johns Hopkins agus baill foirne a rinne staidéar ar an leanbh Mississippi conclúidí an IMPAACT P1030 Assay, a bhfuil sé mar aidhm aige níos mó a fhoghlaim faoi chóireáil de leanaí atá ionfhabhtaithe le VEID. Áiríodh san anailís seo 18 leanbh atá ionfhabhtaithe go comhleanúnach (leath na gcailíní agus na leath buachaillí) a thosaigh ag cóireáil le teiripe frith-aisvíreasach lopinavir / ritonavir bunaithe roimh nó tar éis 6 seachtaine d'aois agus ar a laghad laghdú 2-log in ualach víreasach plasma ar feadh 24 seachtaine nó <400 cóip / ml ar feadh 48 seachtain. Ba é an meán-aois ag ar tosaíodh teiripe fhrith-aisvíreasach ná níos lú ná 6 seachtaine don chúigear leanbh sa ghrúpa a caitheadh ​​roimhe seo agus 11 seachtaine do na 13 leanbh sa ghrúpa cóireála níos déanaí. Ag féachaint ar an dá ghrúpa le chéile, ba é 3,16 an meánchóireáil réamh-leibhéil VEID i DNA PBMCs 10 gcóip a logáil in aghaidh an mhilliúin cealla basal, ag titim go 2,02, 2,06 agus 2,12 logáil isteach sna seachtainí 10, 24 agus 28 faoi seach. Tar éis tús a chur le teiripe fhrith-aisvíreasach, laghdaigh DNA víreasach níos tapúla, níos luaithe i gcomparáid leis an ngrúpa cóireála ina dhiaidh sin. Tríd is tríd, bhí na leibhéil bunlíne DNA / VEID comhghaolaithe go mór le leibhéil tar éis dóibh tosú ar chóireáil. f0bd59a2-e274-4364-8a59-5da6c662935d Thomhais na taighdeoirí píosaí sonracha DNA víreasaigh ar a dtugtar ciorcail 2-LTR. Braitheadh ​​iad seo i 83% de leanaí nuabheirthe ag an mbonnlíne, ag titim go 69% ag seachtain 24 agus 57% ag seachtain 48, ach ansin ag ardú go 83% in aghaidh na seachtaine 96. De réir na staidéar foilsithe, teibí, leibhéil 2-LTR tar éis tús a chur le teiripe fhrith-aisvíreasach i bhfad níos ísle i measc naíonán a caitheadh ​​roimh sé seachtaine. "Bhí DNA / HIV níos mó ná macasamhlú géanóm inniúil i ngach tréimhse ama a tástáladh," a dúirt siad. Ní raibh aon fhianaise ann ar “imréiteach tosaíochta i gcillíní gníomhacha in éineacht le ANTIRRETROVIRAL THERAPY, cé gur aimsíodh RNA gan bhriseadh ar feadh 96 seachtain.” Taispeánann na torthaí seo "bunú gasta linne mór de chealla ionfhabhtaithe VEID-1 [an chéad cheann] laistigh de dhá mhí ón saol i n-ionfhabhtú imbhreithe," déanann na taighdeoirí achoimre. Tá impleachtaí ag na torthaí seo chun an teaglaim de theiripe fhrithvíreasach do leanaí a bheachtú, lena n-áirítear cuir chuige imdhíonachta, thar an loghadh fadtéarmach. ”

Cóireáil luath ar dhaoine fásta

Ag bogadh ar aghaidh go luathchóireáil do dhaoine fásta, laghdaigh Jade Ghosn agus a chuid taighdeoirí eile le staidéir ghearrthéarmacha agus fhadtéarmacha an taiscumar DNA / VEID gaolmhar i gcealla na rannpháirtithe i gcohórt PRIMO ANRS na Fraince. Áiríodh san anailís seo 327 duine a thosaigh an THERAPY ANTIRRETROVIRAL, bunaithe go príomha ar chórais le coscairí bunphróitéiní le linn ionfhabhtaithe VEID (meán-lá tar éis an ionfhabhtaithe) agus chothaigh siad cosc ​​víreasach ar feadh níos mó ná dhá bhliain. Bhí níos mó ná 41% díobh fireann agus 80 bliain ar an meán. Tosaíodh ar THERAPY ANTIRRETROVIRAL tar éis an ionfhabhtaithe, laghdaigh DNA VEID níos tapúla ón taiscumar le linn na chéad ocht mí den chóireáil. Tá leibhéil DNA / VEID tar éis titim faoi -; 36; faoi ​​seach, -0,17 agus -0,13 logáil isteach 0,07 gcóip in aghaidh gach 10 PBMC in aghaidh na míosa dóibh siúd a thosaigh teiripe frith-aisvíreasach laistigh de 1.000.000 lá, mí amháin agus trí mhí tar éis an ionfhabhtaithe, faoi seach. Tar éis ocht mí i ndáil le cóireáil, lean DNA / VEID ag titim, ach le fána níos géire agus le laghdú den chineál céanna ar THÉARMAÍ ANTIRRETROVIRAL is cuma cén uair a thosaigh siad. Thuar an tsamhail, tar éis cúig bliana de chóireáil gan bhriseadh, go mbeadh leibhéil DNA / VEID i bhfad níos ísle do dhaoine a thosaigh teiripe frith-aisvíreasach i 15 lá i gcomparáid le trí mhí i ndiaidh ionfhabhtaithe (15 log1,62 vs 10 log2,24 cóip in aghaidh 10. 1.000.000 PBMCanna, faoi seach). Soláthraíonn an staidéar "argóintí láidre i bhfabhar teiripe fhrithvíreasach a thosú a luaithe is féidir tar éis diagnóis ionfhabhtaithe VEID agus dá bhrí sin i bhfabhar scagthástáil luath," a dúirt na taighdeoirí. (Nóta an aistritheora. Tá sé an-choitianta an téarma scagthástáil a úsáid chun tagairt a dhéanamh do thástáil VEID agus d'fhág mé é chun iarracht a dhéanamh simpliú a dhéanamh ar fhrása agus ar thuiscint an téarma sa todhchaí) Ar ais marcóirí víreas VEID
Teastóidh cóireáil thurgnamhach ar bhriseadh, nó "leigheas feidhmiúil" - i dtaca le cinneadh leanúnach maidir le loghadh víreasach - ach is straitéis chontúirteach í seo. Dá bhrí sin, tá na taighdeoirí ag iarraidh bithmharcóirí a aimsiú chun a chur in iúl cé hiad na hothair a mbeidh "rebound" VEID acu agus cén uair, chun iad siúd a bhfuil an seans is fearr acu loghadh fada a roghnú. D'fhéach Jonathan Li ó Scoil Leighis Harvard agus a chomhghleacaithe ar fhéilire “rebound” VEID i ndáil le méid an réamhtháirgthe taiscumar víreasach, lena n-áirítear an taiscumar folaigh DNA / VEID VE agus an “taiscumar” gníomhach de cealla a bhaineann le RNA iarmharach "gan bhriseadh" ó VEID VEID agus plasma (> 1 chóip / ml). íomhá 3d víreas
Áiríodh leis an linn anailíse seo 124 rannpháirtí i gcúig staidéar ar thrasnú cóireála ACTG (A5170, A5197, A5068, A5024 agus ACTG 371). Fir a bhí sa chuid is mó, ba é 41 bliain an meán-aois agus ba é an t-áireamh meánach CD4> 800 ceall / mm3. Thosaigh seisear is fiche de theiripe frith-aisvíreasach sa ghéarchéim nó san ionfhabhtú luath, agus rinne 104 é le linn ionfhabhtú ainsealach. Cuireadh cóireáil ar thart ar leath díobh ar chóras coisctheach “bunaithe ar phróitéiní” agus thosaigh leath díobh bunaithe ar chórais ITRNN (cé nár thosaigh aon cheann de na chéad ghrúpaí ITRNN). Ní fhéadfaí stop a chur le teiripí ach iad siúd a raibh cosc ​​leanúnach víreasach orthu. Ní bhfuair siad teiripí imdhíonachta roimh scor de theiripe fhrithvíreasach. Bhí leibhéil i bhfad níos ísle cealla RNA a bhaineann le VEID ag rannpháirtithe a thosaigh go luath i dteiripe frith-aisvíreasach roimh bhriseadh isteach cóireála ná iad siúd a caitheadh ​​le linn ionfhabhtú ainsealach. Mar sin féin, níor aimsíodh aon difríochtaí suntasacha i leibhéil na gceall a bhaineann le DNA / VEID nó víreas iarmharach. Níl na leibhéil difriúil de réir an chineáil fhrithvíreasaigh. D'athbheochan an chuid is mó de na rannpháirtithe sa cheathrú seachtain, cé gur thuairiscigh cuid acu níos faide. Tháinig conarthaí roimhe seo ar ais níos déanaí, chomh maith leis na daoine a caitheadh ​​le NRTI. Bhí cosc ​​víreasach fós ar chéatadán níos airde daoine sa ghrúpa luath i gcomparáid leis an ngrúpa cóireála ainsealach sa dara seachtain déag tar éis stop a chur le cóireáil (13% vs 3% ag baint úsáide as ualach víreasach plasma deimhnithe > 200cóipeanna / ml; 11% vs 4% ag úsáid beart aonair >1000 cóip / ml). Bhí baint mhór ag leibhéil níos airde VEID RNA in aghaidh na cille-nasctha le hamanna rebound víreasach níos giorra. Bhí an cion leis an víreas iarmharach inbhraite i bhfad níos airde i measc rannpháirtithe a raibh moill tagtha ar a n-aisvíreas (aisghafa 47% i 4 seachtaine, 29% idir 5-8 seachtaine agus 8% más> 8 seachtaine). Mar sin féin, ní raibh aon bhaint shuntasach idir leibhéil DNA / VEID agus cealla víreasacha sa dáileadh rebound. Is féidir le taiscumar beag de VEID gníomhach "moill a chur ar athshealbhú víreasach i rannpháirtithe a ndéileáiltear leo le linn ionfhabhtaithe go luath," a dúirt na taighdeoirí. "Is féidir le cainníochtú víris VEID atá gníomhach sa taiscumar éifeachtúlacht a sholáthar do theiripeoirí atá dírithe ar theiripe fhrith-aisvíreasach saor ó loghadh". Cuireann an staidéar seo “réamhfhianaise ar fáil gur féidir le líon na gcóipeanna VNA RNA i gcealla agus i bplasma a bheith mar chruthaitheoir ar an dul chun cinn i dtreo leigheas,” a mhínigh John Mellors ó Ollscoil Pittsburgh in aonú preasagallamh déag. "Má tá leibhéil níos ísle againn i ndaoine, is féidir linn bogadh níos gaire do leigheas." D'fhéach staidéar le João Frater ó Ollscoil Oxford agus a chuid taighdeoirí eile le Staidéar an AntiretroviralAC SPTe ar marcóirí ionchasacha eile ad'fhéadfadh a bheith ag tuar go bhfillfeadh víreas. I SPTerapia AntiretroviralAC, cláraíodh 367 rannpháirtí laistigh de shé mhí ón bhfórsa freasúsáid VEID. Fuair ​​siad teiripe fhrith-aisvíreasach ag an tús ar feadh 12 nó 48 seachtain, agus ina dhiaidh sin cuireadh isteach ar chóireáil nó teiripe chaighdeánach de réir chomhaireamh CD4. Sa ghrúpa 48 seachtain, bhí ualach víreasach dosháraithe ag 14% fós 12 mhí ina dhiaidh sin. Chomh maith leis na leibhéil VEID iomlán agus comhtháite leis an DNA agus na cealla a bhaineann le VEID “ní bréifneach” RNA, d'fhéach na taighdeoirí le comhaireamh cille CD4, cóimheas CD4 / CD8, ualach víreasach plasma, freagraí CD4 agus CD8 atá sainiúil do VEID Cealla T (trí ELISPOT), marcóirí gníomhachtaithe cille (HLA-DR, CD38, CD25 agus CD69), marcóirí ídithe cille T (PD-1, GAL-3 agus TM-3), IL-6 (a marcóir athlasadh) agus D-dimer (marcóir neamhoird téachtadh). T-Zelle - Rindreáil 3dFuair ​​siad amach go raibh leibhéil DNA víreasacha níos ísle ag daoine le líon níos airde de chealla CD4 agus CD8 a bhí sonrach do VEID, ach níorbh fhéidir é seo a úsáid chun "athbheochan víreasach" a thuar. Ag an am céanna a raibh baint ag roinnt de na bithchomharthaí le DNA / VEID san anailís neamhchlaonta, ní raibh ach an t-áireamh CD4 agus an t-ualach víreasach, CD38 agus LAG-3 i gcealla CD8 agus T agus D-dimer fós bainteach go suntasach le hanailís iltaobhach. Bhí ídiú marcóirí (PD-1, GAL-3 agus TM-3) i gcealla CD4 mar réamhtheachtaithe ar rebound víreasach - ach amháin nuair a thomhaistear iad sa réamhchóireáil, ní nuair a briseadh isteach ar theiripe frith-aisvíreasach. Go deimhin, ní raibh aon bithchomhad eile seachas DNA / HIV0 / iomlán mar thuarthach ar rebound víreasach nuair a thomhaistear é nuair a bhí an chóireáil briste. An cuardach le haghaidh bithchomharthaí chun cuidiú le srathú a dhéanamh ar othair a ndéileáiltear leo le linn ionfhabhtaithe príomha, “léiríonn na sonraí seo gur féidir le tomhais a bheith faisnéiseach i réamh-theiripe agus gur chóir marcóirí ídithe T-chill a chur san áireamh mar aon le leibhéil VEID-1 DNA. , ”Mol na taighdeoirí. “Má léiríonn an córas imdhíonachta comharthaí tuirse a léirítear ag na trí mharcálaí seo tar éis faoi chois ar theiripe fhrith-aisvíreasach, tuarann ​​an méid ídithe “rebound”, a mhínítear níos fearr. "Má deir na cealla" ní féidir linn déileáil leis an ionfhabhtú seo, táimid ag críochnú, "is iad na cinn leis an rebound mear ... Tugann sé seo le fios gur féidir leis na gabhdóirí seo a ionfhabhtú in ionfhabhtú VEID na torthaí a fheabhsú." Arna aistriú ag Claudio Santos de Souza le Tacaíocht ó Babylon an bunaidh Laghdaíonn cóireáil fhrith-aisvíreasach luath taiscumar VEID le hathbhreithniú ag Bem Amada M. *. M ar 31/03/2015 Liz Highleyman Léirithe i gcomhar le hivandhepatitis.com Postáilte i: 24 2015 Márta
Nóta ó eagarthóir Láithreán Gréasáin Seropositive: Bhí mé ag caint anseo leis an athbhreithneoir agus d'aontaigh an bheirt acu go bhféadfadh sé tarlú go mbeadh sé fiú amhrasach go heiticiúil stop a chur le cóireáil a thabhairt do dhuine, go háirithe leanbh, a bhfuil deacrachtaí aige a chuireann teorainn leis an teorainn idir saol, agus bás, agus fós, ós rud é nach bhfuil aon chumhacht againn é a athrú, déanaimid é, agus míneoimid é anseo, go bhfuil ábhar Dearbhú Helsinki a leanfar go litriúil, is cuma cé mhéad airgid a chaithfear a infheistiú chun an chóireáil is fearr ar aghaidh an Domhain a thairiscint do na hábhair taighde tar éis taighde.
Tuarascáil

B'fhéidir go mbeadh spéis agat sna téacsanna thíos!

2 Is cosúil go bhfuil díospóireacht ag tarlú anseo! Páirt a ghlacadh

Dia duit! Baineann do thuairim i gcónaí. tá rud éigin le rá agat? Tá sé anseo! Aon cheisteanna? Is féidir linn tosú anseo!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Déanann Automattic, Wordpress agus Soropositivo.Org, agus mé, gach cumhacht atá againn maidir le do phríobháideacht. Agus táimid ag feabhsú, ag feabhsú, ag tástáil agus ag cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua cosanta sonraí i gcónaí. Tá do shonraí á gcosaint, agus oibrím, Claudio Souza, ar an mblag seo 18 uair an chloig nó lá chun slándáil do chuid faisnéise a chinntiú i measc a lán rudaí eile, ós rud é go bhfuil a fhios agam na himpleachtaí agus na deacrachtaí a bhaineann le foilseacháin roimhe seo agus le foilseacháin malartaithe. Glacaim le Polasaí Príobháideachta Soropositivo.Org Eolas Ár mBeartas Príobháideachais

%d Bhlagadóirí mar seo: