SEIF SEIF tar éis Dos 50 beijo Póg ar an mbéal Candidiasis Ualach víreasach Lánúineacha Sorodiscordant durante Eagarthóireachta Fíricí faoi SEIF Óige agus SEIF Gnéas Gnéas Béil agus na Fíricí An féidir VEID a chur ar aghaidh? Gnéas Béil Cad é an Riosca? Gnéasachta Víreas papilloma DAONNA

Is é an baol go dtarchuirfear VEID le linn gnéis anal ná 18 níos airde ná an gnéas faighne.

Roger Pebody, Déardaoin, Iúil 08, 2010
De réir thorthaí na meith-anailíse a foilsíodh san eagrán ar-líne do Idirnáisiúnta Journal of Eipidéimeolaíocht, d'fhéadfadh an baol go dtarlódh tarchur VEID le linn lánúnas anal a bheith suas le 18 huaire níos airde ná i lánúnas faighne.

Chomh maith leis an obair eimpíreach seo, tá taighdeoirí ón nGaeltacht Coláiste Impiriúil agus Scoil Sláinteachais agus Leigheas Teochriosach Londain rinne sé samhail chleachtaidh chun meastachán a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag cóireáil VEID ar ionfhabhtaíocht le linn gnéis anal. Measann na taighdeoirí go bhféadfaí an baol go dtarchuirfí fear le hualach víreasach faoi chois a laghdú suas le 99,9%.

Coinnítear an eipidéim VEID i measc fir idirghnéasacha i measc na bhfear aerach agus déghnéasach. Thairis sin, bíonn claonadh ag céatadán substaintiúil heitrighnéasach a bhfuil gnéas anal acu coiscíní a úsáid níos lú go rialta sa chineál seo caidrimh ná le gnéas faighne, agus d'fhéadfadh sé seo cur leis an eipidéim i measc daoine heitrighnéasacha san Afraic fho-Shahárach agus in áiteanna eile. .

Rinne Rebecca Baggaley agus a comhghleacaithe athbhreithniú córasach agus meta-anailís (anailís ar na himscrúduithe cliniciúla go léir a chomhlíonann ceanglais réamhshainithe) maidir leis an riosca go dtarchuirfear VEID le linn caidrimh anal gan chosaint. Bhí athbhreithniú comhchosúil déanta ag na húdair chéanna cheana féin ar an riosca tarchuir le linn gnéis na faighne agus an bhéil.

D'ainneoin ábharthacht an ábhair, níor measadh ach staidéir 16 a bheith ábhartha go leor le bheith san áireamh san athbhreithniú seo. Cé go ndearnadh 12 de na staidéir seo i measc fir aeracha agus déghnéasacha, bhailigh na daoine eile sonraí ar dhaoine heitrighnéasacha a raibh gnéas anal acu go minic. Rinneadh gach staidéar san Eoraip agus i Meiriceá Thuaidh.

Cé gur fhéach taighdeoirí ar staidéir a foilsíodh go dtí Meán Fómhair 2008, bhain beagnach gach tuairisc úsáid as na sonraí a bailíodh sna blianta 80 nó go luath san 90, rud a chiallaíonn nach léiríonn na torthaí an tionchar atá ag teiripe fhrith-aisvíreasach teaglaim ar tarchur ionfhabhtaithe. Theip ar na taighdeoirí staidéar a dhéanamh ar fhir aeracha na hAstráile a foilsíodh cúpla mí ó shin.

Meastachán tarchuir riosca

Sholáthair ceithre staidéar meastacháin ar an mbaol go dtarchuirfí trí ghníomh neamh-cosanta cosanta anal analóige trí ghníomh amháin. Ag breathnú ar na sonraí, meastar gur 1,4% (eatramh muiníne 95%, 0,3% go 3,2%).

Rinneadh dhá cheann de na staidéir seo le fir aeracha agus beirt le heitrighnéasacha, agus ní raibh a gcuid torthaí éagsúil de réir claonadh gnéis.

Tá an meastachán maidir le gnéas anal oscailte beagnach mar an gcéanna leis an meastachán sa staidéar a foilsíodh le déanaí san Astráil (1,43%, eatramh muiníne 95% 0,48 - 2,85). Agus comhfhreagraíonn an toradh seo le bailiú sonraí tar éis an teaglaim theiripeach a bheith ar fáil go forleathan.

Níor shainaithin an t-athbhreithniú aon mheastacháin ar ghnímh riosca don chomhpháirtí isteach. Mar sin féin, thug an staidéar a rinneadh le déanaí ón Astráil meastachán ar: 0,62% d'fhir neamh-thimpeallaithe agus 0,11% d'fhir thimpeallaithe.

Tuairiscíonn Baggaley agus a chomhghleacaithe freisin go bhfuil an meastachán do ghnéas glactha i bhfad níos airde ná na meastacháin a rinneadh in athbhreithnithe roimhe seo. I staidéir i dtíortha forbartha, measadh go raibh an baol tarchuir le linn gnéis na faighne ag 0,08%, agus tá an meastachán do ghnéas anal oscailte níos airde ná 18. Maidir le gnéas béil, tá éagsúlacht meastachán ann, ach níl aon cheann acu os cionn 0,04%.

Tarchur measta riosca ag comhpháirtí

Tá dhá staidéar déag tar éis meastacháin a sholáthar ar tharchur riosca i rith shaolré duine a bhfuil VEID aige nó aici i gcaidreamh le comhpháirtí seronegative. Tugann na húdair faoi deara nár bhailigh an chuid is mó de na staidéir seo faisnéis leordhóthanach ar fhachtóirí amhail fad an chaidrimh, minicíocht gnéis gan chosaint, agus úsáid coiscíní chun na sonraí a dhéanamh inchreidte go hiomlán.

Ní dhearnadh ach deich gcinn de na staidéir seo le fir aeracha.

Maidir le comhpháirtithe a bhfuil cineálacha gnéis glactha agus cineálacha isteach acu araon, is é an achoimre measta ar tharchur riosca ná 39,9% (eatramh muiníne 95% 22,5% go 57,4%).

I gcás comhpháirtithe nach raibh ach gnéas glactha acu, ba ionann an meastachán a fuarthas agus an meastachán a fuarthas, ó 40,4% (eatramh muiníne 95% 6,0% go 74,9%).

Mar sin féin, bhí sé níos lú do dhaoine nach raibh ach gnéas isteach iontu: 21,7% (eatramh muiníne 95% 0,2% go 43,3%). Tugann na húdair le fios go dtacaíonn na sonraí leis an hipitéis go bhfuil gnéas ionchorpraithe i bhfad níos lú i mbaol ná gnéas glactha.

Is minic a bhíonn torthaí an-difriúla ag na staidéir aonair ar a bhfuil na meastacháin seo bunaithe, i bpáirt mar gheall ar dhearaí staidéir agus modhanna anailíseacha éagsúla. Mar thoradh air sin, tá na tréimhsí muiníne le haghaidh na meastachán seo leathan agus molann na húdair gur chóir na huimhreacha seo a léiriú go cúramach. (Tugann sraith muiníne de 95% uimhreacha: ceaptar go bhfuil an toradh “fíor” laistigh den raon, ach d'fhéadfadh sé a bheith chomh hard nó chomh híseal leis na huimhreacha breise).

Thairis sin, tugann na taighdeoirí dá aire nach cosúil go bhfuil na meastacháin de réir gnímh ag teacht le meastacháin ag comhpháirtí. Is cosúil go dtugann a gcuid torthaí le fios nach mbeadh ach líon beag eachtraí gnéis gan chosaint le linn na gcaidreamh a ndearnadh anailís orthu.

Creideann na húdair go bhféadfadh roinnt de na neamhréireachtaí seo a bheith ina n-athruithe in ionfhabhtaíocht agus i so-ghabhálacht i leith ionfhabhtaithe i measc daoine aonair, agus in ionfhabhtaíocht thar thréimhse ionfhabhtaithe.

An tionchar a bhíonn ag ionfhabhtú VEID ar an mbaol tarchuir

Mar a luadh thuas, rinneadh beagnach gach staidéar sna ré réamh-HAART. Dá bhrí sin, d'fhorbair taighdeoirí samhlacha oibre matamaiticiúla chun meastacháin a dhéanamh ar laghduithe i mbaol tarchuir i ndaoine le hualach víreasach faoi chois.

Chun seo a dhéanamh, d'úsáid siad dhá ríomhaireacht dhifriúla don ualach víreasach go dtí an cluiche tarchuir ó staidéir ar dhaoine heitrighnéasacha in Uganda agus sa tSaimbia.

D'úsáid taighdeoirí eile an chéad ríomh go forleathan. Sa chás seo, i gcás gach loga méadaithe, glactar leis go bhfuil an t-ualach víreasach ag teacht le méadú de 2,45 huaire. Cé go meastar go bhfuil an cóimheas 2,45 seo bailí le haghaidh ualach víreasach idir cóipeanna / ml 400 agus 10 000, creideann Baggaley agus a chomhghleacaithe go ndéantar ró-mheas ar rátaí tarchuir le hualaí víreasacha níos airde nó níos ísle.

Léiríonn an dara ríomh níos casta go bhfuil an tarchur thar a bheith neamhchoitianta le hualaí ísle víreasacha agus freisin go bhfuil na rátaí tarchuir an-leanúnach le hualaí víreasacha arda.

Ag baint úsáide as an gcéad mhodh, is é an baol go dtarchuirfear chuig gnéas anal glactha ná 0,06%, is é sin 96% níos ísle ná nuair nach mbíonn sé i gcóireáil. Mar sin féin, agus an dara modh á úsáid agat, is é an riosca tuartha tarchuir ná 0,0011%, arb é 99,9% níos ísle é ná nuair nach bhfuil sé i gcóireáil 6to.

Extrapolando a partir destes números, os autores calcularam o risco de transmissão do VIH num relacionamento que envolveu 1 000 actos de sexo ana l desprotegido. Usando o primeiro método, o risco seria de 45,6% e usando o segundo de 1,1%.

Tugann na húdair faoi deara go bhfuarthas tuar an-difriúil nuair a baineadh úsáid as an dá chineál toimhdí ualach víreasach. Sa díospóireacht maidir le cóireáil VEID a úsáid mar chosc, deir taighdeoirí "nach féidir le samhlacha a bheith in ionad fianaise eimpíreach."

Plus, trácht ar an alt le Andrew Grulich agus Iryna Zablotska ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh New South Wales, cuireann sé béim ar an easpa sonraí ar ualach víreasach agus ar tharchur le linn gnéis anal (tagraíonn gach staidéar do dhaonraí heitrighnéasacha). Deir siad go bhfuil na rioscaí tarchurtha measta le haghaidh gach gnímh i bhfad níos airde le linn ghnéas anal ná le gnéas na faighne, "is cás láidir é, ní hamháin sonraí ó dhaonraí heitrighnéasacha a eachtarshuí."
Deir Baggaley agus a chomhghleacaithe go dtugann a gcuid torthaí le fios go bhfágann ard-ionfhabhtaíocht lánúnas anal fiú má bhíonn cóireáil mar thoradh ar laghdú ar ionfhabhtaíocht, "is féidir le heintleacht iarmharach a bheith i mbaol ard do chomhpháirtithe go fóill." Mar gheall air seo, maíonn siad go gcaithfidh teachtaireachtaí coiscthe béim a chur ar an ardriosca a bhaineann le gnéas anal agus an tábhacht a bhaineann le húsáid coiscíní.

Tagairtí
Baggaley RF et al. Riosca tarchurtha VEID trí lánúnas anal: athbhreithniú córasach, meta-anailís agus impleachtaí do chosc VEID. Int J Epidemiol (eagrán ar líne), doi: 10.1093 / ije / dyq057

Grulich AE agus Zablotska I. Tráchtaireacht: Dóchúlacht tarchuir VEID trí lánúnas anal. Int J Epidemiol (eagrán ar líne), doi: 10.1093 / ije / dyq101

Aistriúchán
GAT - Grúpa Gníomhaíoch na Portaingéile ar Chóireálacha VEID / SEIF

Más gá duit labhairt agus mura raibh tú in ann mise nó Beto Volpe a aimsiú, is rogha i bhfad níos cothroime é seo, Beto, is féidir leat do theachtaireacht a sheoladh freisin. B'fhéidir gur féidir liom tamall a thógáil. Seiceáilim na teachtaireachtaí ag meánlae, go gairid ina dhiaidh sin, i ndáiríre, ag 20:00.
Tá sé ag éirí níos deacra agus níos deacra dom, an rud iomlán seo, a chlóscríobh.
Agus deireadh mé go dteastaíonn eatramh idir mír amháin agus mír eile.

Ach bí cinnte de rud amháin a d’fhoghlaim mé:

Réitíonn am agus foighne gach rud díreach!
----------------------------Príobháideacht Nuair a sheolann tú an teachtaireacht seo tá tú intuigthe gur léigh tú agus gur ghlac tú lenár bpolasaithe príobháideachais agus bainistíochta sonraí. [/ glacadh]

Moltaí léitheoireachta

Dia duit! Baineann do thuairim i gcónaí. tá rud éigin le rá agat? Tá sé anseo! Aon cheisteanna? Is féidir linn tosú anseo!

Úsáideann an suíomh seo Akismet chun spam a laghdú. Foghlaim conas a phróiseáiltear do chuid sonraí aiseolais.

Déanann Automattic, Wordpress agus Soropositivo.Org, agus mé, gach cumhacht atá againn maidir le do phríobháideacht. Agus táimid ag feabhsú, ag feabhsú, ag tástáil agus ag cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua cosanta sonraí i gcónaí. Tá do shonraí á gcosaint, agus oibrím, Claudio Souza, ar an mblag seo 18 uair an chloig nó lá chun slándáil do chuid faisnéise a chinntiú i measc a lán rudaí eile, ós rud é go bhfuil a fhios agam na himpleachtaí agus na deacrachtaí a bhaineann le foilseacháin roimhe seo agus le foilseacháin malartaithe. Glacaim le Polasaí Príobháideachta Soropositivo.Org Eolas Ár mBeartas Príobháideachais

An gá duit comhrá a dhéanamh? Déanaim iarracht a bheith anseo ag an am a thaispeáin mé. Murar féidir liom freagra a thabhairt, bhí sé mar nach raibh mé in ann é a dhéanamh. Rud amháin is féidir leat a bheith cinnte de. Mé i gcónaí ag freagairt